Політика відкритого доступу

Науково-технічний журнал «Ядерна енергетика та довкілля» дотримується політики відкритого доступу (Open Access) відповідно до Будапештської ініціативи відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative — BOAI) та діє . Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу у світ випуску. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу в … Read more Політика відкритого доступу

Публікаційна етика

Загальні положення Науково-технічний журнал «Ядерна енергетика та довкілля» прагне дотримуватися високих стандартів публікаційної етики. Редакційна колегія і редакція журналу вживають всіх заходів для запобігання будь-яких порушень етичних норм, ухвалюючи рішення про публікацію статті, на етапах підготовки до опублікування та після публікації. У своїй діяльності редакційна колегія і редакція журналу орієнтуються на прийняті міжнародним науковим співтовариством … Read more Публікаційна етика

Порядок рецензування рукописів статей, що надійшли до редакції Журналу

1. Кожен рукопис перед публікацією розглядається редакцією. Якщо вона не задовольняє мінімальні вимоги (за тематикою, науковим рівнем, наявністю наукових результатів і оформленням), то автору направляється мотивована відмова. В іншому випадку рукопис рецензується. Рецензента обирають відповідно до рекомендації члена редколегії, компетентного в галузі знань, до якої належить зміст рукопису. У разі необхідності рукопис направляється двом рецензентам … Read more Порядок рецензування рукописів статей, що надійшли до редакції Журналу

Протидія плагіату

Журнал «Ядерна енергетика та довкілля» публікує тільки оригінальні матеріали, які не були опубліковані раніше і не перебувають на стадії розгляду в інших виданнях. Неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень вважаються плагіатом. Наявність плагіату в матеріалі статті визначається редакційною колегією, а також перевіряється редакцією за допомогою програмного забезпечення Advego Plagiatus та eTXT. … Read more Протидія плагіату

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert