Науково-технічний журнал
«Ядерна енергетика та довкілля»

ISSN 2311-8253

DOI 10.31717/2311-8253

Видається з 2012 р. (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 18914-7704ПР від 06.05.2012 р.) та перереєстроване у 2018 р. у зв’язку зі зміною співвласників (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23679-13519ПР від 20.12.2018 р.).

Включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (категорія “Б”, Наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р.). Публікації належать до технічних наук за спеціальностями 101 – Екологія, 126 – Інформаційні системи та технології, 143 – Атомна енергетика.

Співзасновники:
ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування»
Інститут проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України
ГО «Українське ядерне товариство»

Періодичність: до 4 разів на рік.

Мови видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами).

Політика збірника

У журналі публікуються відкриті результати теоретичних та практичних наукових досліджень, які становлять науковий інтерес та мають практичне значення для науковців, інженерів, студентів, аспірантів, здобувачів та широкого кола читачів, які цікавляться ядерною енергетикою та екологічними проблемами ядерної енергетики.

Мета журналу “Ядерна енергетика та довкілля”: ознайомлення фахівців атомних станцій та організацій, які використовують ядерні технології, викладачів, аспірантів та студентів відповідних кафедр та широкої громадськості з новими технічними рішеннями та методами оцінки безпеки ядерних установок, результатами наукових досліджень в галузі ядерної енергетики, захисту населення та навколишнього середовища при використанні ядерних технологій.

Тематика: загальні питання ядерної енергетики; безпека ядерних установок; поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами; зняття з експлуатації ядерних установок; об’єкт «Укриття»; екологічна безпека.

Девіз журналу: безпечна ядерна енергетика — безпечне довкілля!

Журнал «Ядерна енергетика та довкілля» дотримується політики відкритого доступу. Повнотекстовий доступ до наукових статей збірника представлений на сайті в розділі Архів.

Індексується в базах даних Index Copernicus, Google Scholar, INIS, ResearchBib.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert