Радіоактивні аерозолі біля скупчення лавопо-дібних паливовмісних матеріалів у приміщенні 012/7 об’єкта «Укриття» у 2017-2018 рр.

О. С. Лагуненко, В. Є. Хан, О. О. Одінцов, В. П. Ковальчук, Т. А. Кравчук, О. К. Калиновський, В. О. Кашпур, О. А. Свирид, А. В. Ткач, С. В. Юрчук

Інститут проблем безпеки AEC НАН України, вул. Кірова, 36а, м. Чорнобиль, 07270, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.19.1.10

Анотація

Представлено радіонуклідний склад і об’ємні активності аерозолів та їхні випадіння у приміщенні 012/7 об’єкта «Укриття» у 2017-2018 рр. Проби відбирали в 0,5 м від південного краю скупчення лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ). Установлено, що сумарна концентрація аерозолів-носіїв 90Sr + 90Y і 137Cs коливалася в діапазоні 0,1-6 Бк/м3. При цьому на частку 137Cs припадало 33 %. Гам-ма-спектрометричні вимірювання та радіохімічні аналізи показали, що середні співвідношення радіонуклідів-про-дуктів аварії 4-го блока Чорнобильської атомної електростанції в аерозольних пробах і зразках ЛПВМ практично ідентичні. Це свідчить про те, що відбувається деструкція ЛПВМ і частковий перехід матеріалів в аерозольний стан.

Ключові слова: об’єкт «Укриття», лавоподібні паливовмісні матеріали, аерозолі, об’ємна активність, співвідношення радіонуклідів.

Список використаної літератури

1. Ядерное топливо в объекте «Укрытие» / Р. Э. Арутюнян, Л. А. Большов, А. А. Боровой и др. – Москва : Наука, 2010.- 240 с.

2. Огородников Б. И. Аэрозоли – свидетели разрушения лавообразных топливосодержащих материалов в объекте «Укрытие» / Б. И. Огородников, В. Е. Хан, В. П. Ковальчук // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2013. – Вип. 20. – С. 94-106.

3. Лавообразные топливосодержащие материалы в бас-сейне-барботере и парораспределительном коридоре 4-го блока Чернобыльской АЭС / А. А. Боровой, A. А. Ключников, В. А. Краснов и др. // Проблеми Чорнобиля. – 2001 – Вип. 7. – С. 181-193.

4. Объект «Укрытие»: 1986-2006 / А. А. Ключников, B. А. Краснов, В. М. Рудько, В. Н. Щербин. – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2006. -168 с.

5. Пазухин Э. М. Лавообразные топливосодержащие массы 4-го блока Чернобыльской АЭС: топография, физико-химические свойства, сценарий образования / Э. М. Пазухин // Радиохимия. – 1994. – Т. 36. – № 2. – C. 97-142.

Повна стаття (PDF)


Опубліковано
2019-05-31

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert