Розробка та реалізація компенсувальних заходів із забезпечення сейсмостійкості обладнання та трубопроводів систем, важливих для безпеки

В. О. Куров, В. О. Посох, Т. В. Пирогов

ДП «Державний науково-інженерний центр систем контрою та аварійного реагування», просп. Героїв Сталінграда, 64/56, м. Київ, 04213

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.19.1.4

Анотація

Розглянуто основні підходи до реалізації компенсувальних заходів із забезпечення сейсмостійкості обладнання і трубопроводів систем, важливих для безпеки на прикладі енергоблока № 1 ВП «Хмельницька атомна електростанція». Представлено основні варіанти технічних рішень, спрямованих на підвищення сейсмостійкості обладнання та трубопроводів. Обґрунтування технічних рішень виконано розрахунковим аналізом з використанням сучасних програмних кодів.

Ключові слова: атомна електростанція, компенсувальні заходи, проектно-кошторисна документація, сейсмостійкість, максимальний розрахунковий землетрус, технічне рішення.

Список використаної літератури

1. Постановление Коллегии Госатомрегулирования «О результатах выполнения целевой внеочередной оценки состояния безопасности действующих энергоблоков АЭС с учетом Фукусима-Даичи» от 24-25.11.2011 г. № 13 / Госатомрегулирования Украины. – 2011. -Режим доступа: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/ publish/article/169634.

2. НП 306.2.208-2016. Вимоги до сейсмостійкого проек-
тування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій / Державна інспекція ядерного регулювання України // Офіційний вісник України. – 2016. -№ 92. – 59 с.

3. Generic Implementation Procedure (GIP) for Seismic Verification of Nuclear Power Plant Equipment. Revision 2A / SQUG [Seismic Qualification Utility Group], 1992. – 31 c.

4. DITI 300/376-RU/R.2. Методология оценки сейсмостойкости оборудования для целей квалификации на сейсмические воздействия / Институт ядерных исследований (г. Ржеж, Чешская Республика). – 2009. – 90 с.

5. ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок [Введены с изменениями 01.07.1987 г.] / Госатомэнергонадзор СССР. – М. : Энергоатомиздат, 1989. – 525 с.

6. ДБН В.2.6-198:2014. Сталеві конструкції. Норми проектування / Мінрегіон України. – Київ : Укрархбудінформ, 2014. – 199 с.

7. МТ-Т.0.03.326-13. Методика расчетного анализа сейсмостойкости элементов действующих АЭС в рамках метода граничной сейсмостойкости / НАЭК «Энергоатом». – Київ, 2013. – 51 с.

8. ДБН А.2.2-3:2014. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва / Мінрегіон України. – Київ, 2014. – 33 с.

9. ДСТУ Б А.2.4-4:2009. Основні вимоги до проектної і робочої документації / Мінрегіон України. – Київ, 2009. – 66 с.

10. ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013. Правила визначення вартості будівництва / Мінрегіон України. – Київ, 2013. – 88 с.

11. ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво у сейсмічних районах України/ Мінрегіон України. – Київ, 2014. – ПО с.

Повна стаття (PDF)


Опубліковано
2019-05-31


Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert