Цементування боратвмісних рідких радіоактивних відходів за підвищеної температури

Ю. О. Ольховик1, Ю. Г. Федоренко1, А. М. Розко2, С. Ю. Саєнко3,
В. А. Шкуропатенко3

1ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», просп. Академіка Палладіна, 34а, м. Київ, 03142, Україна
2Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України ім. М. П. Семененка, просп. Академіка Палладіна, 34, м. Київ, 03142, Україна
3Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», вул. Академічна, 1, м. Харків, 61108, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.19.1.7

Анотація

Розглянуто особливості цементування боратвмісних концентрованих сольових розчинів. Внесення до пересиченого розчину (800 г/дм3) імітату кубового залишку центрів кристалізації у вигляді дрібнодисперсних порошків бентоніту та портландцементу сприяє утворенню в компаундах великої кількості дрібних кристаликів солей, у тому числі метаборату натрію. Зразки цементних компаундів у цьому випадку мають межу міцності на стиск більше 4,9 МПа, задовільна міцність зразків зберігається після у-опромінення дозою 10 кГр та після 30 циклів заморожування-відтаювання. Нормована швидкість вилуговування 10-3г/(см2·доба) досягається на 107÷446 добу. Залежність нормованих показників від складу компаундів надається відповідними рівняннями.

Ключові слова: радіоактивні відходи, цементування, радіаційна стійкість, швидкість вилуговування, початок тужавлення, механічна міцність.

Список використаної літератури

1. Козлов П. В. Цементирование кубовых остатков АЭС с размещением компаунда в хранилищах наливного типа / П. В. Козлов, О. М. Слюнчев, К. В. Кирьянов и др. // Атомная энергия. – 2011. – Т. 111. – № 3. -С. 148-154.

2. Козлов П. В. Цементирование как способ отверждения жидких радиоактивных отходов / П. В. Козлов, О. М. Слюнчев, С. И. Ровный и др. // Цемент и его применение. – 2009. – Вып. 6. – С. 67-72.

3. Ершов Б. Г. Иммобилизация средне- и высокоактивных отходов в цементную матрицу: влияние облучения на образование газов и выщелачивание радионуклидов / Б. Г. Ершов, Т. К. Юрик и др. // Вопросы радиационной безопасности. – 2008. – № 1,-С. 3-15.

4. Маслов М. В. Исследование схем обращения с накопленными радиоактивными отходами в целях их подготовки для окончательной изоляции / М. В. Маслов, В. С. Еупало, В. Н. Чистяков // Еорный информационно-аналитический бюллетень. – 2012. -№1.-С. 160-164.

5. Ростовская АЭС эксплуатирует установку цементирования жидких радиоактивных отходов // EnergyLand. info. – Режим доступа: http://www.energyland.info/ analitic-show-104136,- Название с экрана.

6. РД 306.4.098-2004. Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронения у приповерхневих сховищах [затверджено Наказом Державного комітету ядерного регулювання України № 160 від 25.10.2004 р.].

7. Критерії приймання радіоактивних відходів на захоронения в спеціально обладнаному приповерхневому сховищі твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ). Перший етап експлуатації СОПСТРВ. Приймання РАВ від ЗПРРВ та ЗПТРВ ДСП ЧАЕС для захоронения в два симетричних відсіки СОПСТРВ. – Чорнобиль, 2009. – 38 с.

8. ГОСТ Р 51883-2002. Отходы радиоактивные цементированные. Общие технические требования / Госстандарт России. – М. : ИПК Издательство стандартов, 2002. – 7 с.

9. Новик Ф. С. Оптимизация процессов технологии металлов методами планирования экспериментов / Ф. С. Новик, Я. Б. Арсов. – М. : Машиностроение; София : Техника, 1980. – 304 с.

10. ASTM С293/С293М-10. Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam With Center-Point Loading) / ASTM International. – 2010. -doi: 10.1520/C0293_C0293M-10.

11. Короткоіснуючі низько- та середньоактивні відходи АЕС. Вимоги до кінцевого продукту переробки СОУ ЯЕК 1.037:2013. Затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 28.10.2013 № 790. – Київ, 2013.

Повна стаття (PDF)


Опубліковано
2019-05-31


Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert