Стратегії управління аваріями під час повної тривалої втрати електропостачання на ядерних енергоустановках

В. І. Скалозубов, В. Ю. Гриб, О. В. Королев, Т. В. Габлая, В. Ю. Кочнева

Одеський національний політехнічний університет,
просп. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.19.2.2

Анотація

Однією з основних причин важких аварій і руйнівних вибухів на АЕС Фукусіма‑Даїчі були технічні недоліки ядерних енергоустановок і недостатня підготовленість оперативного персоналу з управління аваріями з повною тривалою втратою електропостачання. Аналіз діючих і розроблюваних посібників та інструк-цій з управління важкими аваріями на реакторних установках показав, що прийняті стратегії управління аваріями з повною тривалою втратою електропостачання на ядерних енергоустановках з реакторами типу ВВЕР недостатньо обґрунтовані та ефективні. У роботі пропонується комплексна стратегія управління аваріями з повною втратою тривалого електропостачання. Стратегія базується на комплексному підході забезпечення функцій безпеки щодо відведення залишкових тепловиділень від реактора і підтримання необхідного рівня котлової води в парогенераторі. Реалізація стратегії здійснюється у випадках тисків у парогенераторі понад 0,3 МПа альтернативними аварійними живильними насосами з пароприводом від парогенераторів; а за менших тисків системами пасивного відведення тепла — на принципах природної циркуляції.

Ключові слова: управління аваріями, повна втрата тривалого електропостачання, ядерні енергоустановки.

Список використаної літератури

1. IAEA International Fact Expert Mission of the Fukushima‑Daiichi NPP Accident Following The Great East Japan Earthquake and Tsunami //
IAEA Mission Report. — IAEA, 2011. — 160 p.

2. Скалозубов В. И. Анализ причин и последствий аварии на АЭС Fukushima как фактор предотвращения тяжелых аварий в корпусных реакторах /
В. И. Скалозубов, А. А. Ключников, В. Н. Ващенко, С. С. Яровой. —
Чернобыль : ИПБ АЭС НАНУ, 2012. — 280 с.

3. Скалозубов В. И. Комплекс методов переоценки безопасности атомной энергетики Украины с учетом уроков экологических катастроф в Чернобыле и Фукусиме / В. И. Скалозубов, Г. А. Оборский, И. Л. Козлов [и др.]. — Одесса : Астопринт, 2013. — 244 с.

4. Скалозубов В. И. Научно‑технические основы мероприятий повышения безопасности АЭС с ВВЭР / В. И. Скалозубов, А. А. Ключников, Ю. А. Комаров, А. В. Шавлаков. — Чернобыль : ИПБ АЭС НАНУ, 2010. — 200 с.

5. ПНАЭ Г‑7–002–86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок [Введены с изменениями 01.07.1987 г.] / Госатомэнергонадзор СССР. — М. : Энергоатомиздат,
1989. — 525 с.

6. ПНАЭГ Г‑5–006–87. Нормы проектирования сейсмостойких АЭС / Госатомэнергонадзор СССР. — М. : Энергоатомиздат, 1989. — 24 с.

7. Наффаа Х. М. Обоснование выбора схемного решения и геометрических параметров СПОТ ГО ВВЭР‑1000 / Х. М. Наффаа, В. А. Дубковский // Ядерна та радіаційна безпека. — 2014. — № 3 (63). — С. 19–23.

8. Наффаа Х. М. Оценка эффективности системы пассивного отвода тепла от защитной оболочки РУ с ВВЭР в условиях длительного обесточивания /
Х. М. Наффаа, В. А. Герлига, Д. В. Шевелев, А. С. Балашевский // Ядерна та радіаційна безпека. — 2013. — № 2 (58). — С. 27–31.

9. Наффаа Х. М. Расчетное моделирование работы и оценка эффективности системы пассивного отводатепла от гермообъема (СПОТ ГО) при разрыве паропровода острого пара с неизоляцией аварийного ПГ по питводе на АЭС с ВВЭР‑1000 / Х. М. Наффаа, Д. В. Шевелев, А. С. Балашевский // Глобальная ядерная безопасность. — 2014. — № 1 (10). — С. 5–9.

10. Задачи обоснования СПОТ защитной оболочки для АЭС нового поколения // Материалы конференции «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР» (Подольск, Россия). Подольск : Гидропресс, 2008.

11. Наффаа Х. М. Классификация систем пассивного отвода остаточных тепловыделений от защитных оболочек ядерных реакторов / Х. М. Наффаа,
В. А. Дубковский // Праці Одеського політехнічного університету. — 2014. — Вип. 1 (43). — С. 104–112.

12. NUREG/CR 6519. Screening Reactor Steam / Water Piping Systems for Water Hammer. — U. S. Nuclear Regulatory Commission, 1997, 49 p.

13. Королев А. В. Резервная подпитка парогенераторов АЭС в условиях электрообесточивания энергоблока / А. В. Королёв, О. В. Деревянко // Ядерна та радіаційна безпека. — 2014. — Вип. 2 (62). — С. 10–12.

14. Мазуренко А. С. Анализ применимости результатов экспериментальных исследований гидродинамики к насосным системам тепловых и ядерных энергоустановок / А. С. Мазуренко, В. И. Скалозубов, Д. С. Пирковский [и др.] // Ядерна енергетика та довкілля. — 2017. — № 1 (9). — С. 49–53.

15. Пособие службы подготовки персонала Балаковской АЭС по эксплуатации энергоблока ВВЭР‑1000 / Мин. РФ по атомной энергии; концерн «Росэнэргоатом». — 2009. — Т. 2. — 382 с.

Повна стаття (PDF)


Опубліковано
2019-08-31

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert