Фазовий склад неопроміненого ядерного палива 4-го блока Чорнобильської атомної електростанції

С. В. Габєлков, І. В. Жиганюк, В. Г. Кудлай, П. Є. Пархомчук,
С. А. Чиколовець

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України,
вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.19.2.3

Анотація

Для оцінки ядерної, радіаційної та екологічної безпеки комплексу «Новий безпечний конфайнмент — об’єкт “Укриття”» необхідно оцінити стан неопроміненого ядерного палива через 32 роки після аварії. Методом рентгенівської дифракції показано, що зразок неопроміненого ядерного палива представлено оксидом урану UO2 з кубічною структурою. Установлено, що зразки неопроміненого ядерного палива можуть використовуватися як еталони при дослідженні паливовмісних матеріалів методами рентгенівського якісного та кількісного фазового аналізів. Збільшення значення міжплощинної відстані для основного відображення неопроміненого ядерного палива, можливо, вказує на те, що за 32 роки, які минули після аварії, у паливі почався процес доокислення оксиду урану UO2.

Ключові слова: неопромінене ядерне паливо, дифрактометр, оксид урану, рентгенівський фазовий аналіз, рентгенівський кількісний аналіз, фазовий склад.

Список використаної літератури

1. Об’єкт «Укриття»: 30 років після аварії / В. О. Краснов, А. В. Носовський,
В. М. Рудько, В. М. Щербін. — Чорнобиль : ІПБ АЕС НАН України,
2016. — 512 с.

2. Ядерное топливо в объекте «Укрытие» Чернобыльской АЭС /
Р. В. Арутюнян, Л. А. Большов, А. А. Боровой, Е. П. Велихов. — М. : Наука, 2010. — 240 с.

3. Жидков А. В. Топливосодержащие материалы объекта «Укрытие» сегодня: актуальные физические свойства и возможности прогнозирования их состояния / А. В. Жидков // Проблеми Чорнобиля. —
2001. — Вип. 7. — С. 23–40.

4. Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия /
Я. С. Уманский, Ю. А. Скаков, А. Н. Иванов, Л. Н. Расторгуев. — М. : Металлургия, 1982. — 632 с.

5. Структурный анализ в физическом материаловедении: учеб. пособие /
Л. И. Гладких, С. В. Малыхин, А. Т. Пугачёв, М. В. Решетняк. — Xарьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 384 с.

6. Уманский Я. С. Рентгенография металлов и полупроводников /
Я. С. Уманский. — М. : Металлургия, 1976. — 496 с.

7. Hund F. Fluoritmischphasen der Dioxide von Uran, Thorium, Cer und Zirkonium mit Wismutoxid / F. Hund // Z. Anorg. Allg. Chem. — 1964. —
Vol. 333. — 248–255.

8. Brisi C. // Atti Accad. Sci. Torino, Cl. Sci. Fis. Mat. Nat. — 1959. —
Vol. 94. — 67–76.

9. Barrett S. A. et al. // Acta Crystallogr., Ser. B. — 1982. — Vol. 38. — 2725.

10. Gronvold F., Haraldren H. // Nature (London). — 1948. — Vol. 162. — 69.

11. Тураев Н. С. Химия и технология урана: учеб. пособие для вузов /
Н. С. Тураев, И. И. Жерин. — М. : ЦНИИАТОМИНФОРМ, 2005. — 407 с.

12. Технология урана и плутония: учеб. пособие / А. А. Маслов, Г. В. Каляцкая, Г. Н. Амелина, А. Ю. Водянкин, Н. Б. Егоров. — Томск : Изд-во Томск. политехн. ун-та, 2007. — 97 с.

13. Каляцкая Г. В. Химия урана. Методические указания к выполнению лабораторных работ / Г. В. Каляцкая, А. А. Маслов. — Томск :
ТПУ, 2009. — 20 с.

14. Волкович В. А. Металлургия урана и технология его соединений / В. А. Волкович, А. Л. Смирнов. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та,
2014. — Ч. 3. — 140 с.

Повна стаття (PDF)


Опубліковано
2019-08-31

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert