Радіоактивні аерозолі біля скупчення лавоподібних паливовмісних матеріалів у приміщенні 012/15 об’єкта «Укриття» у 2017–2018 рр.

О. С. Лагуненко, В. Є. Хан, О. О. Одінцов, О. К. Калиновський,
В. П. Ковальчук, Т. А. Кравчук, О. В. Філіппов, М. М. Попов

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України,
вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.19.2.5

Анотація

Представлено радіонуклідний склад і об’ємні активності аерозолів та їхніх випадань у приміщенні 012/15 об’єкта «Укриття» у 2017–2018 рр. Проби відбирали в 5 м від північного краю скупчення лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ). Установлено, що сумарна концентрація аерозолів-носіїв 90Sr + 90Y і 137Cs коливалася в діапазоні 0,025–4,5 Бк/м3. При цьому на частку 137Cs припадало 54 %. Гамма-спектрометричні вимірювання і радіохімічні аналізи показали, що середні співвідношення важколетких радіонуклідів-продуктів аварії 4-го блока ЧАЕС в аерозольних пробах відповідають складу ЛПВМ у приміщенні. Це свідчить про те, що відбувається деструкція ЛПВМ і частковий перехід матеріалів в аерозольний стан.

Ключові слова: об’єкт «Укриття», лавоподібні паливовмісні матеріали, аерозолі, об’ємна активність, співвідношення радіонуклідів.

Список використаної літератури

1. Ядерное топливо в объекте «Укрытие» / Р. Э. Арутюнян, Л. А. Большов,
А. А. Боровой и др. — М. : Наука, 2010. — 240 с.

2. Огородников Б. И. Характеристики радиоактивных аэрозолей близ скопления ЛТСМ в помещении 012/15 объекта «Укрытие» /
Б. И. Огородников, В. Е. Хан, В. П. Ковальчук // Проблеми безпеки атомних електростанцiй i Чорнобиля. — 2015. — Вип. 25. — С. 125–138.

3. Киселев А. Н. Результаты дополнительных исследований мест скоплений ЛТСМ на 4-м блоке ЧАЭС / А. Н. Киселев, А. И. Сурин, К. П. Чечеров. —
М., 1994. — 59 с. — (Препринт / ИАЭ им. И. В. Курчатова; ИАЭ‑5783/3).

4. Боровой А. А. Новые оценки количества ядерного топлива, находящегося на нижних отметках объекта «Укрытие» / А. А. Боровой, А. С. Лагуненко,
Э. М. Пазухин // Проблеми Чорнобиля. — 2000. — Вип. 6. — С. 13–16.

5. Лавообразные топливосодержащие материалы в бассейне-барботере и парораспределительном коридоре 4-го блока Чернобыльской АЭС /
А. А. Боровой, А. А. Ключников, В. А. Краснов и др. //
Проблеми Чорнобиля. — 2001 — Вип. 7. — С. 181–193.

6. Пазухин Э. М. Лавообразные топливосодержащие массы 4-го блока Чернобыльской АЭС: топография, физико-химические свойства, сценарий образования / Э. М. Пазухин // Радиохимия. — 1994. — Т. 36. —
№ 2. — С. 97–142.

7. Огородников Б. И. Аэрозоли — свидетели разрушения лавообразных топливосодержащих материалов в объекте «Укрытие» / Б. И. Огородников,
В. Е. Хан, В. П. Ковальчук // Проблеми безпеки атомних електростанцiй i Чорнобиля. — 2013. — Вип. 20. — С. 94–106.

8. Фукс Н. А. Механика аэрозолей / Н. А. Фукс. — М. : Издво АН СССР,
1955. — 353 с.

Повна стаття (PDF)


Опубліковано
2019-08-31

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert