Про радіаційний вплив Запорізької та Южно-Української АЕС на довкілля

Г. М. Новосьолов, О. М. Масько

ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування», просп. Героїв Сталінграда, 64/56, м. Київ, 04213, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.19.2.8

Анотація

На прикладі роботи двох найбільших атомних електростанцій України — Запорізької (ЗАЕС) і Южно-Української (ЮУАЕС) — розглянуто питання радіаційного впливу АЕС на довкілля за тривалої експлуатації в нормальному режимі.
Розглянуто джерела та основні результати такого впливу, зокрема: динаміку зміни потужності дози гамма-випромінювання на проммайданчиках ЮУАЕС за 34 роки спостережень (1983–2017 рр.) та ЗАЕС за 29 років (1984–2012 рр.), розподіл річних сумарних показників радіоактивних викидів в атмосферу і радіоактивних скидів у зовнішні водойми обох АЕС за роки експлуатації; динаміку змін середньої об’ємної активності радіонуклідів 137Сs та 90Sr в атмосферному повітрі на проммайданчиках АЕС в аналізовані періоди; зміни середньорічних значень сумарної бета-активності атмосферних випадань на проммайданчиках ЮУАЕС за період 1983–2017 рр. та ЗАЕС за період
1985–2012 рр. Результати спостережень порівняно з аналогічними даними, одержаними до пуску в експлуатацію кожної АЕС. На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що робота ЮУАЕС і ЗАЕС практично не впливає на радіаційний стан у районі розташування станцій.

Ключові слова: атомна електростанція, радіаційний вплив, довкілля, викиди, скиди.

Список використаної літератури

1. Звіт про екологічний аудит енергоблоків ЮУАЕС / Міненерговугілля України, ДП «ДНІЦ СКАР». — Київ, 2012. — 250 с.

2. Звіт про екологічний аудит ВП «Запорізька АЕС» / Міненерговугілля України, ДП «ДНІЦ СКАР». — Київ, 2015. — 479 с.

3. Южно-Українська АЕС. Енергоблок № 3. Звіт з періодичної переоцінки безпеки. Фактор № 14. Вплив експлуатації АЕС на навколишнє середовище / Міненерговугілля України, ДП «НАЕК «Енергоатом», ДП «ДНІЦ СКАР». —
Київ, 2019. — 158 с.

4. Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». Схвалено розпорядженням КМУ від 18.08.2017 р. № 605-р. — 66 с.

5. Радиационная обстановка вокруг Южно-Украинской АЭС в предпусковой период (снятие нулевого фона). Отчёт ИЯИ АН УССР, ИБФ МЗ СССР. — Николаевская ОблСЭС, Киев, 1980.

6. Радиационная обстановка в районе размещения Запорожской АЭС до пуска ее в эксплуатацию. Отчет ИБФ МЗ СССР. — М., 1983.

7. 00.РБ.XQ.Pr.04–12. Допустимый газо-аэрозольный выброс Запорожской АЭС (радиационно-гигиенический регламент первой группы) [Утвержден МОЗ Украины, письмо № 7.03–58/122/2673 от 30.01.2013 г.]. — 8 с.

8. 00.РБ.XQ.Pr.05–12. Допустимый водный сброс радиоактивных веществ Запорожской АЭС (радиационно-гигиенический регламент первой группы) [Утвержден МОЗ Украины, письмо № 7ю03–58/3048/13695
от 02.10.2012 г.]. — 7 с.

9. РГ.0.0026.0159. Допустимий газо-аерозольний викид і допустимий водний скид радіоактивних речовин у навколишнє середовище ВП «Южно-Українська АЕС» (радіаційно-гігієнічний регламент першої групи) [Введено наказом № 13 від 02.01.2018 р.]. — 11 с.

10. НРБУ‑97, ДГН 6.6.1.-6.5.001-98. Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи [Затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 р. № 62]. — 127 с.

11. ДСП 6.177–2005–09–02. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України ОСПУ. [Затверджені наказом МОЗ України
від 02.02.2005 р. № 54]. — 120 с.

12. РГ.0.0026.0120. Регламент радиационного контроля ОП ЮУАЭС
от 22.12.2015 г. — 153 с.

13. Отчет по периодической переоценке безопасности энергоблоков № 1, 2 ОП ЗАЭС. Фактор безопасности № 14. Воздействие эксплуатации на окружающую среду 21.12.59 ОППБ.14. 05.08.2013. — ОП «Запорожская АЭС», 2013. — 229 с.

Повна стаття (PDF)


Опубліковано
2019-08-31

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert