Застосування європейських принципів природоохоронної діяльності в стандарті гідробіологічного моніторингу водних техноекосістем АЕС ДП «НАЕК “Енергоатом”»

О. О. Протасов1, О. А. Немцов2, О. М. Масько3

1Інститут гідробіології НАН України,
просп. Героїв Сталинграда, 12, Киев, 04210, Україна
2ДП «Національна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”»,
вул. Назарівська, 3, Киев, 01032, Україна
3ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування», просп. Героїв Сталінграда, 64/56, Київ, 04213, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.19.2.9

Анотація

Розглянуто питання імплементації принципів і директивних документів Європейського союзу (ЄС) у галузі водного господарства, охорони та оцінки якості водного середовища в аспекті застосування Водної рамкової директиви ЄС для організації гідробіологічного моніторингу систем охолодження і технічного водопостачання АЕС України. Викладено основні принципи та положення актуалізованого стандарту ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”» у галузі охорони навколишнього середовища СОУ НАЕК 178:2019 «Порядок розробки регламенту гідробіологічного моніторингу водойми-охолоджувача, систем охолодження і системи технічного водопостачання АЕС з реакторами типу ВВЕР».

Ключові слова: атомна електростанція, водойма-охолоджувач, гідробіологічний моніторинг, регламент, стандарт підприємства, техноекосистема.

Список використаної літератури

1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод» від 19.09.2018 № 758 // Офіційний вісник України. — 2018. — № 76. — С. 84. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758-2018-п.

2. Узунов Й. И. Концепция экосистемных услуг в приложении к водным техноэкосистемам / Й. И. Узунов, А. А. Протасов // Гидробиол. журн. —
2018. — Т. 54. — № 5. — С. 3–19.

3. Водна рамкова директива ЄС 2000/60/ЕС: Основні терміни та їх визначення / пер. з англ. В. Лозанського. — Київ, 2006. — 240 с.

4. Жукинський В. М. Використання методів гідроекологічних досліджень при комплексній оцінці стану поверхневих вод / В. М. Жукинський // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / О. М. Арсан та ін. —
Київ : ЛОГОС, 2006. — С. 376–400.

5. Романенко В. Д. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / В. Д. Романенко, В. М. Жукінський, О. П. Оксіюк та ін. — Київ : Символ-Т, 1998. — 28 с.

6. Оксиюк О. П. Экологические нормативы качества воды для Шацких озер / О. П. Оксиюк // Гидробиол. журн. — 1999. — Т. 35. — № 5. — С. 74–86.

7. СОУ НАЕК 178:2019. Охорона довкілля. Порядок розробки регламенту гідробіологічного моніторингу водойми-охолоджувача, систем охолодження і системи технічного водопостачання АЕС з реакторами типу ВВЕР. Методичні вказівки / ДП НАЕК «Енергоатом». — Київ, 2019. —75 с.

8. Протасов А. А. Некоторые пути применения и оптимизации подходов Водной Рамочной Директивы ЕС в связи с оценками экологического состояния техноэкосистем // Гидробиол. журн. —
2017. — Т. 53. — № 5. — С. 56–73.

9. Пат. 128455 UA, МПК G01N 33/18 (2006.01). Спосіб оцінки екологічного стану (потенціалу) значно змінених та штучних водних об’єктів, водних техноэкосистем на основі порівняння з комплексом екологічно та технічно прийнятних умов / О. О. Протасов; власник патенту Інститут гідробіології НАН України. — № u201711039; заявл. 13.11.17; опубл. 25.09.18., Бюл. № 18. — 9 с.

10. Техно-экосистема АЭС. Гидробиологии, абиотические факторы, экологические оценки / Под ред. А. А. Протасова. — Киев, 2011. — 234 с.

11. Afanasyev S. O. Problems and Progress of Investigations of Hydroecosystems’ Ecological State in View of Implementation of EU Environmental Directives in Ukraine / S. O. Afanasyev // Hydrobiol. J. — 2019. — Vol. 55. — No. 2. — P. 3–17.

12. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the Community action in the field of water policy / The European Parliament and the Council of the European Union // Official Journal of the European Communities. — L. 327. — P. 1–73. — Available at: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?ur i=c el la r :5c835a f b‑2e c6 –4577-bdf8–756d3d694eeb.0004.02/DOC_1&format=PDF.

Повна стаття (PDF)


Опубліковано
2019-08-31

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert