Зміни радіогідроекологічних умов під впливом установлення «Арки» над об’єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС

М. І. Панасюк, Н. В. Сосонна, I. О. Коваленко, П. А. Люшня, Г. В. Левін,
Л. А. Паламар, Л. Б. Чикур, I. П. Онищенко*

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Кірова,
36а, Чорнобиль, 07270, Україна
*Науково-інженерний центррадіогідрогеоекологічних полігонних досліджень НАН України, вул. О. Гончара, 556, Київ, 01054, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.19.3.10

Анотація

З установленням «Арки» у проектне положення припинилося надходження атмосферних опадів в об’єкт «Укриття» і на ділянки, що його оточують. Припинення інфільтрації атмосферних опадів привело до зниження у 2-4 рази концентрацій основних іонів і величини мінералізації у верхній частині водоносного горизонту. У блокових водах концентрація основних іонів та мінералізація підвищились в 1,7-8 разів. Деякі водні скупчення у приміщеннях об’єкта «Укриття» висохли, що призвело до значного підвищення потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання. Концентрації тритію в підземних водах знизилися з 900-1 100 до 30-50 Бк/л. Об’ємні активності 90Sr та трансуранових елементів залишилися незмінними. За межами «Арки» по окремих спостережних свердловинах спостерігається зростання мінералізації та концентрації іонів в 1,4-5 разів, можливо, під впливом контакту бетону пальового фундаменту нового безпечного конфайнмента з підземними водами.

Ключові слова: вплив «Арки», проммайданчик Чорнобильської АЕС, підземні та блокові води, радіонукліди, основні іони, рН, міграція, пальовий фундамент.

Список використаної літератури

1. Радиогидроэкологический мониторинг в районе объекта «Укрытие». Этап 2. Проведение радиогидроэколо-гического мониторинга по второму этапу 2017 г.: (Заключит. отчет о НИР); дог. № 373/16 от 06.04.2017 г. / Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины. — Руководитель Н. И. Панасюк. — № ГР 0117U002964. — Чернобыль, 2017. — 200 с.

2. Панасюк М. І. Закономірності розподілу урану в підземних водах проммайданчикаЧАЕС/ М. I. Панасюк, I. А. Литвин // Ядерна фізика та енергетика. — 2017. — Т. 18, № 1. — С. 56-62.

3. Data analysis of radiation and hydroecological monitoring of ground waters located at the industrial site of Chornobyl NPP / D. Matrosov, A. Shevchenko, A. Nosovskyi, M. Panasiuk // XII International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment» (Kyiv, 13-16 November 2018). — 1 електрон, опт. диск (CD-ROM).

4. Soils and Ground Water’s Radioactive Contamination into the Local Zone of the «Shelter» Object and Industrial Site of Chernobyl NPP / M. I. Panasyuk, I. A. Lytvyn, E. P. Liushnya, A. M. Alfyoroff, G. V. Levin, V. M. Shestopalov// Proceedings of the 7th International Conference on Uranium Mining and Hydrogeology «Uranium — Past and Future Challenges». — 2015. — P. 657-664.

5. Жидкие радиоактивные отходы внутри объекта «Укрытие» / А. А. Корнеев, А. П. Криницын, О. Л. Стрихарь, В. Н. Щербин // Радиохимия. — 2002. — Т. 44, № 6. — С. 545-552.

6. Высотский Е. Д. Динамика нейтронной активности и подкретичности ядерно-опасного скопления в условиях комплекса НБК-ОУ / Е. Д. Высотский, Р. Л. Го-дун, А. А. Дорошенко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2018. — Вип. ЗО. — С. 78-86.

Повна саття (PDF)


Опубліковано
2019-11-31

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert