Аналіз існуючих підходів до розрахункового обґрунтування безпечної експлуатації опорних елементів реактора

В. В. Інюшев1, А. С. Колядюк1, В. О. Посох1, В. О. Дубковський2

1ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування», просп. Героїв Сталінграда, 64/56, Київ, 04213, Україна
2Одеський національний політехнічний університет,
просп. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.19.3.5

Анотація

Проведено аналіз матеріалів з розрахункового обґрунтування безпечної експлуатації опорних елементів реактора (ОЕ), тцо представлені в проектно-конструкторській документації та у звітах з продовження строку експлуатації (ПСЕ) ОЕ на енергоблоках атомних електростанцій (АЕС) України, на відповідність вимогам чинної нормативної документації та коректності прийнятих початкових та граничних умов. Установлено, що проектні розрахунки на міцність мають типові відхилення від чинної нормативної документації, оскільки ОЕ були спроектовані відповідно до чинних у 70-х роках минулого століття норм та правил. Крім того, у проектних розрахунках на міцність враховані не всі силові фактори, що діють на ОЕ. Аналіз сучасних підходів до проведення розрахунків на міцність ОЕ, зокрема в рамках заходів з ПСЕ обладнання енергоблоків АЕС України, показав, що на практиці оцінка міцності ОЕ виконується в осесиметричній постановці. При цьому не враховується, що в такому випадку виникає складне несиметричне навантаження від патрубків головних циркуляційних трубопроводів, яке не дозволяє коректно розрахувати напружено-деформований стан ОЕ під час використання осесиметричної постановки задачі.

Ключові слова: опорні елементи реактора, оцінка технічного стану, продовження строку експлуатації, розрахункове обґрунтування безпечної експлуатації, початкові та граничні умови.

Список використаної літератури

1. НП 306.099-2004. Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки. [Прийнятий Наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26.11.2004 р. № 181, чинний від 15.12.2004 р.]

2. 1162.01.02.100 РР. Кольцо опорное 1162.0.02.100. Расчет прочности / Атомэнергоэкспорт. — М.: 1980. — 70 с.

3. Нормы расчета на прочность элементов реакторов, парогенераторов, сосудов и трубопроводов атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок. — М.: Металлургия, 1973. — 408 с.

4. МТ-Т. 0.03.155-14. Методика переназначения допустимого количества циклов нагружения и оценки технического состояния по прочности тепломеханического оборудования и трубопроводов при циклических нагрузках / НАЭК «Энергоатом». — Киев, 2014. — 30 с.

5. НП 306.2.208-2016. Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій / Державна інспекція ядерного регулювання України // Офіційний вісник України. — 2016. — № 92. — 59 с.

6. МТ-Т. 0.03.326-13. Методика расчетного анализа сейсмостойкости элементов действующих АЭС в рамках метода граничной сейсмостойкости / НАЭК «Энергоатом». — Киев, 2013. — 51 с.

7. НП 306.2.141-2008. Загальні положення безпеки атомних станцій. [Прийнятий Наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19.11.2007 р. № 162, чинний від 01.04.2008 р.]

8. РГ-Б.0.03.179-13. Типовой технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР-1000 / НАЭК «Энергоатом». — Київ, 2014. — 257 с.

Повна саття (PDF)


Опубліковано
2019-11-31

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert