Порівняльний аналіз оновлених концепцій зняття з експлуатації діючих АЕС України

О. А. Пуртов, О. М. Масько

ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування», просп. Героїв Сталінграда, 64/56, Київ, 04213, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.19.3.7

Анотація

Розглянуто варіанти зняття з експлуатації (ЗЕ) енергоблоків атомних електростанцій (АЕС) України, принципи оптимізації ЗЕ енергоблоків з відкладеним демонтажем, а також особливості фінансування ЗЕ діючих АЕС і передання експлуатаційних радіоактивних відходів (РАВ) та РАВ ЗЕ на захоронения. Еіаведено основні положення оновлених концепцій ЗЕ діючих АЕС України. У всіх концепціях розглянуто два можливих варіанти ЗЕ енергоблоків АЕС — відкладений демонтаж і невідкладний демонтаж, які є близькими за рівнем прийнятності за відносної переваги варіанта відкладеного демонтажу. За результатами порівняльного аналізу цих двох варіантів базовим варіантом ЗЕ діючих ядерних енергоблоків АЕС України визначено варіант відкладеного демонтажу енергоблоків АЕС з витримкою ЗО років перед демонтажем. Для всіх енергоблоків АЕС розроблено оптимальні варіанти ЗЕ для відкладеного демонтажу з витримкою від 20 до ЗО років. Оптимальні варіанти рекомендовано як основу під час розробки проектів ЗЕ енергоблоків АЕС. Описано розробку систем поводження з РАВ на діючих АЕС для підготовки РАВ до передання державі на захоронения. Для базових варіантів ЗЕ наведено оцінки відрахувань експлуатуючої організації до фінансового резерву та розміри щорічних відрахувань на захоронения експлуатаційних РАВ та РАВ ЗЕ. Еіаведено результати порівняльного аналізу стану підготовки до майбутнього ЗЕ згідно з оновленими концепціями для діючих АЕС України за такими параметрами, як стратегія ЗЕ, стратегія зберігання та перспективи поводження з відпрацьованим ядерним паливом, стан системи поводження з РАВ, наявність організаційної структури діяльності з ЗЕ, стан підготовки до проведення комплексного інженерно-радіаційного обстеження. Установлено спільні та відмінні риси стану підготовки до ЗЕ окремих АЕС.

Ключові слова: атомна електростанція, концепція зняття з експлуатації, ВВЕР-440, ВВЕР-1000, довгостроковий прогноз зняття з експлуатації, оцінка відрахувань на зняття з експлуатації, продовження ресурсу, комплексне інженерно-радіаційне обстеження.

Список використаної літератури

1. Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» [Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 605-р]. — 66 с.

2. НП 306.2.02/1.004-98 Загальні положення забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій і дослідницьких ядерних реакторів [Затверджено Наказом Мінекобезпеки України від 09.01.1998 р. № 2]. — Київ, 1998.

3. НП 306.2.141-2008 Загальні положення безпеки атомних станцій [Затверджено Наказом Держатомрегулю-вання України від 19.11.2007 р. № 162]. — Київ, 2008.

4. Decommissioning of Nuclear Power Plants, Research Reactors and Other Nuclear Fuel Cycle Facilities IAEA Specific Safety Guide no. SSG-47. — Vienna : IAEA, 2018. — 100 p.

5. Policies and strategies for the decommissioning of nuclear and radiological facilities. IAEA Nuclear Energy Series no. NW-G-2.1. — Vienna : IAEA, 2011. — 30 p.

6. IAEA-TECDOC-1084. Review of selected cost drivers for decision on continued operation of older nuclear reactors (Safety upgrades, lifetime extension, decommissioning). — Vienna: IAEA, 1999. — 134 p.

7. IAEA-TECDOC-1322. Decommissioning costs of WWER-440 nuclear power plants. — Vienna : IAEA, 2002. — 156 p.

8. Концепція зняття з експлуатації діючих атомних електростанцій України [Затверджена наказом Міне-нерговугілля України від 10.12.2015 р. № 798]. — Київ, 2015.

9. 123456.1020.00.МР.00.КН.01-18. Концепция снятия с эксплуатации энергоблоков ОП «Запорожская атомная электростанция» [пересмотрена в 2018 г.].

10. 191-10-П-СНРиПЭ. Концепция снятия с эксплуатации энергоблоков ОП «Ривненская АЭС» [пересмотрена в 2017 г.].

11. 0.НР.5797.ПН-17. Концепция снятия с эксплуатации энергоблоков ВВЭР-1000 ОП «Хмельницкая АЭС» [пересмотрена в 2017 г.].

12. ПН.0.3812.0087. Концепция снятия с эксплуатации ОП «Южно-Украинская АЭС», [пересмотрена в 2017 г.].

13. Закон України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» від 24.06.2004 р., № 1868-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — №46. — ст. 511.

14. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 50-51. — ст. 572.

15. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання створення, накопичення та використання фінансового резерву для зняття з експлуатації ядерних установок» від 27.04.2006 р. № 594 // Офіційний вісник України. — 2006 р. — № 18. — С. 42.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16. «Витрати» [затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318] // Офіційний вісник України. — 2000 р. — № 3. — С. 181.

17. СОУ-Н ЯЕК 1.007:2007 Проект зняття з експлуатації енергоблоку АЕС. Вимоги до складу та змісту [затверджено МПЕУ 21.12.2007 р. № 611, НАЕК 15.01.08 № 39-р].

18. СОУ НАЕК 015:2012 Зняття АЕС з експлуатації. Вимоги до змісту концепції зняття з експлуатації АЕС. — Київ, 2012. — Режим доступу: http://archive.energoatom.kiev.ua/files/file/sou_naek_015_2012_zm.%202).pdf.

19. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо поводження з РАВ» [Затверджено Постановою Верховної Ради України від 17.09.2008 р. № 515-VI] // Офіційний вісник України. — 2008 р. — № 78. — С. 7.

20. Податковий кодекс України [від 02.12.2010 р. № 2755-VI] // Офіційний вісник України. — 2010 р. — № 92, т. 1. — С. 9.

21. Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» від 30.06.1995 р. № 255/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 27. — ст. 198.

22. Закон України «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції» від 06.09.2012 р. № 5217-УІ // Офіційний вісник України. — 2012 р. — № 76. — С. 76.

Повна саття (PDF)


Опубліковано
2019-11-31

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert