Щодо поводження з реакторним графітом Чорнобильської АЕС

Ю. О. Ольховик

ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»,
просп. Академіка Палладіна, 34а, Київ, 03142, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.19.3.8

Анотація

Розглянуто проблеми кондиціювання опроміненого реакторного графіту, який є основним елементом активної зони реакторів РБМК енергоблоків 1-3 Чорнобильської атомної електростанції, що знімаються з експлуатації. Загальний об’єм графітових блоків становить 3 700 м3. Радіологічна небезпека опроміненого графіту пов’язана з наявністю довгоживучих радіонуклідів 14С і 36С1, які у природних умовах мають високу міграційну здатність. Проаналізовано можливі наслідки захоронения реакторного графіту в гіпотетичному приповерхневому сховищі, організованому на нижньому поверсі будівлі енергоблока після закінчення етапу демонтажу обладнання у разі ухвалення рішення про захоронения на місці. Розрахунки, виконані із залученням літературних даних щодо вилуговування радіонукліду 14С, свідчать про ймовірність неприпустимого впливу радіовуглецю на навколишнє середовище у випадку реалізації сценарію захоронения опроміненого реакторного графіту у приповерхневому сховищі. Розглянуто можливі технології створення додаткових інженерних захисних бар’єрів під час захоронения опроміненого реакторного графіту.

Ключові слова: опромінений реакторний графіт, захоронения, вилуговування, міграція, радіовуглець.

Список використаної літератури

1. IAEA-TECDOC-1790. Processing of Irradiated Graphite to Meet Acceptance Criteria for Waste Disposal / International Atomic Energy Agency. — Vienna: IAEA, 2016. — 148 p.

2. Takahashi R. Investigation of morphology and impurity of nuclear grade graphite, and leaching mechanism of Carbon-14 / R. Takahashi, M. Toyahara, S. Maruki, H. Ueda // Proceedings of a Technical Committee Meeting “Nuclear Graphite Waste Management” (Manchester, October 18-20, 1999). — Vienna: IAEA, 2001.

3. Narkunas E. Assessment of Different Mechanisms of C-14 Production in Irradiated Graphite of RBMK-1500 Reactors / E. Narkunas, A. Smaizys, P. Poskas, R. Kilda // Kerntechnik. — 2010. — Vol. 75. — P. 185-194. — https:// doi.org/10.3139/124.110083.

4. Poncet B. Method to Assess the Radionuclide Inventory of Irradiated Graphite from Gas-Cooled Reactors / B. Poncet // Annual Waste Management Symposium (WM2013). International Collaboration and Continuous Improvement. — Phoenix, 2013. — P. 6939-6953.

5. Marquez E. GRAEEC: A New Spanish Program to Investigate Waste Management Options for Radioactive Graphite / E. Marquez, G. Pina, M. Rodriguez, et al. // Annual Waste Management Symposium (WM2012) (February 26 — March 1, 2011, Phoenix, Arizona, USA); Improving the Future in Waste Management. — Phoenix, 2012. – P. 3210-3224.

6. Рівні звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю: гігієнічні нормативи: затверджені постановою Еоловного санітарного лікаря України від 30.06.2010 № 22. — Київ, 2010.

7. ДСП 6.177-2005-09-02. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України ОСПУ. [Затверджені наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54]. — 120 с.

8. Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» № 255/95-ВР від 30.06.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 27. — Ст. 198.

9. Изместьев А. М. Бесполостное заполнение пустот в реакторном пространстве при выводе из эксплуатации ПУЕР / А. М. Изместьев, С. Е Котляревский, И. Н. Селеев, К. В. Юшицин // Безопасность ядерных технологий и окружающей среды. — 2012. — № 2.

10. Еаврилов П. М. Вывод из эксплуатации промышленных уранграфитовых реакторов ФЕУП «ЕХК» / П. М. Еаврилов, А. А. Устинов, М. В. Антоненко, А. Д. Еоробченко, К. Ю. Соколов, Д. В. Жирников // Безопасность ядерных технологий и окружающей среды. — 2011. — № 3.

11. Павлюк А. О. Моделирование процесса миграции долгоживущих радионуклидов из графитовых радиоактивных отходов / А. О. Павлюк, С. Е. Котляревский, Е. В. Беспала и др. // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. — 2017. — Т. 328. — № 4. — С. 75-84.

12. Стельмах Д. А. Захоронения на місці як варіант зняття з експлуатації об’єктів Чорнобильської АЕС / Д. А. Стельмах, В. К. Кучинський, А. М. Платоненко // Ядерна та радіаційна безпека. — 2016. — № 1 (69). — С. 57-63.

13. Закон України «Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку» № 39/95-ВР від 08.02.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 12. — Ст. 81.

14. Бугай Д. А. Оценка водообмена подземных вод в ближней зоне ЧАЭС на основе данных изотопного датирования и гидрогеологического моделирования / Д. А. Бугай, Э. Фурре, П. Жан-Баптист и др. // Реологический журнал. — 2010. — Вып, 4. — С. 119-124.

15. White, I. F. Assessment of Management Modes for Graphite from Reactor Decommissioning. EUR-9232 / I. F. White, G. M. Smith, L. J. Saunders, et al. — Luxembourg: Commission of the European Communities, 1984. — 126 p.

16. Gray W. J. Leaching of 14C and 36C1 from irradiated French graphite / W. J. Gray, W. C. Morgan. — Pacific Northwest Lab., Richland, WA (USA), 1989.

17. Gray W. J. Leaching of 14C and 36C1 from Hanford Reactor Graphite / W. J. Gray, W. C. Morgan. — Pacific Northwest Lab., Editor, 1988. — doi:10.2172/6655750.

18. Hagos B. Microstructural and Chemical Behavior of Irradiated Graphite Waste under Repository Conditions (PhD thesis) / B. Hagos. — The University of Manchester, 2013. — 172 p.

19. Соботович Э. В. Трансформация реакторного графита чернобыльского аварийного выброса в биогеохими-ческих системах / Э. В. Соботович, В. В. Скрипкин, Н. Н. Жданова // Доповіді НАН України. — 1996. — № 11. — С.173-176.

20. НРБУ-97, ДГН 6.6.1. —6.5.001-98. Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи [Затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 р. № 62]. — 127 с.

21. СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»: Утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009 г. № 47. — М. : Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. — 100 с.

22. Туктаров М. А. Кондиционирование реакторного графита выводимых из эксплуатации уран-графито-вых реакторов для целей захоронения [Электронный ресурс] / М. А. Туктаров, Л. А. Андреева, А. А. Ромен-ков // Атомная энергия 2.0. — Режим доступа: http:// www.atomic-energy.ru/articles/2016/06/08/66585

23. Ольховик Ю. О. Щодо захоронения сольових радіоактивних відходів АЕС в Чорнобильській зоні відчуження / Ю. О. Ольховик, Ю. Г. Федоренко, А. М. Розко // Ядерна енергетика та довкілля. — 2016. — № 2 (8). — С. 64-67.

Повна саття (PDF)


Опубліковано
2019-11-31

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert