Експертна оцінка поточного рівня підкритичності скупчень паливовмісних матеріалів після встановлення нового безпечного конфайнмента

Є. Д. Висотський, К. О. Сущенко, Р. Л. Годун

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України,
вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.20.1.6

Анотація

Наведено результати аналізу та інтерпретації змін у динаміці щільності потоку нейтронів (ЩПН) у штатних точках детектування нейтронної активності скупчень паливовмісних матеріалів. Показано, що наявність у динаміці ЩПН витоку постійного тренду може визначатися тільки зростанням ефективного коефіцієнта розмноження (К^) у процесі втрати води перезволоженим розмножуючим середовищем скупчень. Регулярні сезонні відхилення, що спостерігаються на фоні тренду, незначні й пов’язані з появою (весна — літо) і висиханням (осінь — зима) конденсаційної вологи на поверхні скупчень. Запропоновано процедури експертної розрахунково-експериментальної оцінки за динамікою ЩПН поточного і прогнозованого рівнів підкритичності ядерно-небезпечного скупчення (ЯНС), прихованого в зоні проплавлення бетону опорної плити шахти реактора. Для версії матеріальної моделі ЯНС отримано консервативні оцінки швидкості введення позитивної реактивності і часу досягнення аварійних значень підкритичності при втраті води розмножуючим середовищем.

Ключові слова: рівень підкритичності, розмножуюче середовище, неорганізовані скупчення паливовмісних матеріалів, динаміка щільності потоку нейтронів, щільність потоку нейтронів витоку, оцінка рівня підкритичності.

Список використаної літератури

1. Высотский Е. Д. Локализация ядерно-опасных скоплений топливосодержащих материалов / Е. Д. Высотский, А. А. Ключников, В. А. Краснов // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2007. — Вип. 7. — С. 66-75.

2. Михайлов А. В. К вопросу о материальных и энергетических источниках образования топливосодержащих материалов во время аварии на 4-м блоке ЧАЭС/ А. В. Михайлов // Ядерна фізика та енергетика. — 2016. — Т. 17, № 4. — С.54-363.

3. Гончар В. В. Исследование некоторых физических характеристик ЛТСМ объекта «Укрытие» / В. В. Гончар, A. Н. Двоеглазов, А. В. Жидков // Объект «Укрытие» — 10 лет. Основные результаты научных исследований. — 1996. — С. 173-182.

4. Наноразмерные поровые каналы как составляющая порового пространства лавообразных топливосодержащих материалов объекта «Укрытие» / С. В. Габел-ков, А. А. Ключников, Е. Е. Олейник, П. Е. Пархомчук, Г. Ф. Чемерский, В. Н. Щербин // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2014. — Вип. 22. — С. 70-73.

5. Фролов В. В. Аномальный инцидент 27-30 июля 1990 г. в объекте «Укрытие» Чернобыльской АЭС / В. В. Фролов // Атомная энергия. — 1996. — Т. 80, вып. 3.

6. Боровой А. А. Опыт Чернобыля (работы на объекте «Укрытие») / А. А. Боровой, Е. П. Велихов. Ч. 1. — М. : НИЦ «Курчатовский институт», 2012. — 168 с.

7. Нейтронно-физические характеристики ядерноопасных скоплений топливосодержащих материалов / Е. Д. Высотский, А. А. Ключников, В. Н. Щербин, B. Б. Шостак // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2009. — Вип. 12. — С. 93-102.

8. Ядерно-опасные скопления топливосодержащих материалов в разрушенном четвертом блоке Чернобыльской АЭС / Е. Д. Высотский, А. А. Ключников, А. С. Лагунен-ко и др. // Радиохимия. — 2011. — Т. 53, № 2. — С. 178-183.

9. Высотский Е. Д. Динамика нейтронной активности и подкритичность ядерно-опасного скопления в условиях комплекса НБК-ОУ / Е. Д. Высотский, Р. Л. Годун, А. А. Дорошенко // Проблеми безпеки атомних елек-тро-станцій і Чорнобиля. — 2018. — Вип. 30. — С. 76-86.

10. Бабенко В. О. Вивчення можливості виникнення, розвитку та властивостей самопідтримної ланцюгової реакції в паливовмісних масах об’єкта «Укриття» / В. О. Бабенко, В. М. Павлович // Ядерна фізика та енергетика. — 2018. — Вип. 3. — С. 254-266.

11. Шостак В. Б. Определение величин параметров модели, описывающей ядерноопасные скопления топливосодержащих материалов в объекте «Укрытие» / В. Б. Шостак, В. Н. Щербин, Е. Е. Олейник // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2014. — Вип. 22. — С. 98-110.

Повна саття (PDF)


Опубліковано
2020-02-29

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert