Радіоактивні аерозолі в ближній зоні Чорнобильської атомної електростанції у 2018 р.

В. К. Шинкаренко, М. М. Талерко, В. О. Кашпур, Г. Г. Скоряк,
О. А. Свирид

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України,
вул. Лисогірська, 12, Київ, 03028, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.20.1.7

Анотація

Наведено дані про стан забруднення радіоактивними аерозолями приземного шару атмосфери ближньої зони Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) після спорудження арки нового безпечного конфайнмента (НБК). Незважаючи на досить високу питому активність повітря під накриттям НБК унаслідок проведення будівельно-монтажних робіт на прилеглій території спостерігається зменшення рівня забруднення приземного шару повітря не лише порівняно з рівнем під час будівництва об’єкта «Арка», а й з рівнем, що передував початку будівництва. Відсутність достовірних кореляцій між об’ємними активностями 137Сs в повітрі всередині і зовні НБК свідчить про відсутність суттєвого впливу виносу радіоактивного аерозолю з-під арки на радіоаерозольну ситуацію в ближній зоні НБК. Кореляційний аналіз даних вимірювань об’ємних активностей повітря зовні об’єкта «Арка» та метеорологічних параметрів вказує на значний внесок у формування радіоактивних аерозолів радіоактивно забруднених прилеглих територій та провідну роль вітрової ресуспензії як механізму надходження радіоактивних аерозолів у приземний шар атмосфери ближньої зони ЧАЕС. Запропоновано алгоритм ранжування напрямків вітру, що дає змогу виділити переважні напрямки надходження радіоактивних аерозолів до кожної з чотирьох фільтровентиляційних установок у ближній зоні ЧАЕС. Проведений аналіз дозволив виявити та пояснити відмінності в механізмах формування аерозольного забруднення повітря в місцях розташування пробовідбірників.

Ключові слова: об’єкт «Укриття», новий безпечний конфайнмент, об’ємна активність 137Сs в повітрі, гарячі частинки, кореляційний аналіз.

Список використаної літератури

1. Физико-химические характеристики аэрозоля 30-километровой зоны ЧАЭС в 1986-2013 гг. / Е. К. Гаргер, В. О. Кашпур, Г. Г. Скоряк, В. К. Шинкаренко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2014. — Вип. 23. — С. 54-65.

2. Огородников Б. И. Радиоактивные аэрозоли объекта «Укрытие»: 1986-2006 гг. : монография / Б. И. Огородников, Э. М. Пазухин, А. А. Ключников. — Чернобыль : ИПБ АЭС НАН Украины, 2008. — 456 с.

3. Огородников Б. И. Состав и свойства радиоактивных аэрозолей объекта «Укрытие» Чернобыльской АЭС: 2000-2015 гг / Б. И. Огородников // Журнал физической химии. — 2018. — Т. 92, № 6. — С. 1006-1017.

4. Закон України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» від 11.12.1998 р. № 309-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 4. — C. 33.

5. Документ з безпеки в рамках концепції проекту ПК-1 НБК / SIP-N-LI-22-A500_-CDS-001-01. Revision 1-Appendix. — 2008. — 63 с.

6. Оценка аэрозольной радиационной обстановки на промплощадке ЧАЭС во время проведения работ по строительству НБК / В. К. Шинкаренко, В. А. Кашпур, Г. Г. Скоряк, А. К. Калиновский // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2016. — Вип. 27. — С. 58-66.

7. Assessment of aerosol radiation environment in short-range region of ChNPP during building of the new safe confinement / E. K. Garger, V. K. Shynkarenko, V. A. Kashpur [et al.] // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2017. — Вип. 29. — С. 78-84.

8. Шинкаренко В. К. Новий безпечний конфайнмент і радіоактивні аерозолі в ближній зоні ЧАЕС / B. К. Шинкаренко, В. А. Кашпур, Г. Г. Скоряк // Ядерна енергетика та довкілля. — 2019. — № 1 (13). — С. 76-82.

9. Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта «Укрытие» в 2015-2016 гг. / А. С. Лагунен-ко, В. Е. Хан, А. К. Калиновский [и др.] // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2017. — Вип. 29. — С. 69-77.

10. Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта «Укрытие» в условиях нового безопасного конфайнмента в 2017 г. / А. С. Лагуненко, В. Е. Хан, А. К. Калиновский [и др.] // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2017. — Вип. 31. — C. 68-75.

11. Mardia K. V. Directional Statistics / K. V. Mardia, P. E. Jupp. — Chichester: Wiley, 2000. — 441 p.

12. Bagnold R. A. The Physics of Blown Sand and Desert Dunes / R. A. Bagnold. — London : Methuen, 1954. — 288 р.

13. Gillette D. A. On the production on soil wind erosion aerosols having the potential for long range transport / D. A. Gillette // Atmos. Res. — 1974. — Vol. 8 (3/4). — P. 735-744.

14. The physics of wind-blown sand and dust. / J. F Kok., E. J. R. Parteli, T. I. Michaels, D. B. Karam // Rept. Prog. Phys. — 2012. — Vol. 75 (10). — 106901.

Повна саття (PDF)


Опубліковано
2020-02-29

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert