Особливості створення картографічного матеріалу для вирішення завдань оцінки і прогнозу радіоекологічної обстановки

Т. Д. Лев, О. Г. Тищенко, В. М. Піскун

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України,
вул. Лисогірська, 12, Київ, 03028, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.20.1.8

Анотація

Залежно від масштабу завдань, що вирішуються під час оцінки та прогнозу радіаційної обстановки, і рівня прийняття рішень із природоохоронних та реабілітаційних заходів пропонуються різні варіанти створення цифрової картографічної інформації. Розглядаються три просторових рівня: державний, регіональний і локальний. При створенні картографічних шарів використовуються методології ландшафтно-басейнового і радіоекологічного районування місцевості. Враховуються географічні особливості території, радіоекологічні характеристики ландшафтів, ґрунтів, рослинності та актуалізація цієї інформації за даними дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). Використано та проаналізовано матеріал, що був зібраний за радіоекологічними дослідженнями території радіоактивного забруднення України після глобальної аварії на Чорнобильській АЕС. Вивчено та запропоновано нові можливості створення та використання картографічного матеріалу для вирішення просторових задач радіоекологічних досліджень. Пропонується методологія побудови базових і оригінальних картографічних шарів на трьох просторових рівнях із використанням сучасних геоінформа-ційних систем (ГІС) і даних ДЗЗ.

Ключові слова: картографія, радіоекологічна ситуація, критичність території, районування, типологічні об’єкти, дистанційне зондування Землі, ГІС-процедури.

Список використаної літератури

1. Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля / Б. С. Пристер, А. А. Ключников, В. М. Шестопалов, В. П. Кухарь. — Чернобыль, 2013. — 200 с.

2. Руководство по организации контроля состояния природной среды в районе расположения АЭС // Методические рекомендации по проведению комплексного (радиоэкологического, химического) мониторинга почв и ландшафтов в окрестностях АЭС; под ред. К. П. Махонько. — Л. : Гидрометеоиздат, 1990. — С. 239-249.

3. Радиоэкологическое районирование и модель территории для целей мониторинга агросферы после тяжелой аварии на АЭС / Б. С. Пристер, Е. К. Гаргер, Н. Н. Та-лерко [та ін.] // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2015. — Вип. 25. — С. 54-65.

4. Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЄС. Основні терміни та їх визначення. — Київ, 2006. — 240 с.

5. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи. ДГН 6.6.1.-6.5.001-98. — Київ : УЦГСЭН, 1998. — 135 с.

6. Проблемы диагностирования и прогнозирования радиационной обстановки окружающей среды АЭС Украины в случае коммунальной аварии / А. А. Ключников, Е. К. Гаргер, Б. С. Пристер [та ін.] // Проблеми безпеки атомних електростацій і Чорнобиля. — 2010. — Вип. 14. — С. 8-16.

7. WRF-ARW. Version 3.1. Modeling System User’s Guide. User’s Guide for the NMM core of the Weather Research and Forecast (WRF) modeling system, 2008. — Available at: http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users.

8. Изучение особенностей закономерностей поведения продуктов ядерных взрывов в природных процессах, биологических и сельскохозяйственных цепочках / Б. С. Пристер и др. — Фонд ОНИС ПО «Маяк», 1975. — Инв. № ОН-630.

9. Общее руководство по безопасности № GSG-2. Критерии для использования при обеспечении готовности и реагирования в случае ядерной или радиологической аварийной ситуации / Международное агентство по атомной энергии. — Вена : МАГАТЕ, 2011. — 96 с.

10. Пристер Б. С. Проблемы сельскохозяйственной радиоэкологии и радиобиологии при загрязнении окружающей среды молодой смесью продуктов ядерного деления / Б. С. Пристер. — Чернобыль, 2008. — 321 с.

11. Глазовская М. А. Геохимические основы типологии и методики исследований природных ландшафтов / М. А. Глазовская. — Смоленск : Ойкумена, 2002. — 145 с.

12. Басейново-ландшафтний принцип в оцінюванні ступеня радіоекологічної критичності території України / Т. Д. Лев, Б. С. Прістер, В. Д. Виноградська [та ін.] // Укр. геогр. журн. — 2018. — № 4 (104). — С. 49-58.

13. Данные космической съемки поверхности Земли спутника Landsat / ArcGIS. — Режим доступа: http://goto.arcgisonline.com/map/World_Imagery.

14. Національний атлас України. Електронна версія. — Режим доступу: http://www.isgeo.com.ua.

15. Интерактивная топографическая карта Украины 1 : 100000. — Режим доступа: http://maps.vlasenko.net.

16. Публичная кадастровая карта Украины. — Режим доступа: http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta.

17. Preventive radioecological assessment of territory for optimization of monitoring and countermeasures after radiation accidents / B. S. Prister, V. D. Vinogradskaya, T. D. Lev [et al.] // Journal of Environmental Radioactivity. — Vol. 184-185, April 2018. — P. 140-151.

18. Исаченко А. Г. Ландшафтоведение и физикогеографическое районирование / А. Г. Исаченко. — М. : Высш. шк., 1991. — 366 с.

19. Ландшафты Чернобыльской зоны и их оценка по условиям миграции радионуклидов / В. С. Давыдчук, Р. Ф. Зарудна, С. В. Михели [и др.]. — Київ : Наук. думка, 1994. — 112 с.

20. Кохан С. С. Дистанційне зондування Землі. Теоретичні основи / С. С. Кохан, А. Б. Востоков. — К. : Вища шк., 2009.

21. Класифікація земного покриву Карпат з використанням наземного хлорофільного індексу та позиції червоного краю за даними відеоспектрометра MERIS / В. І. Лялько, З. М. Шпортюк, О. І. Сахацкий, О. М. Сибірцева // Космічна наука і технологія. — 2006. — Т. 12, № 5/6. — С. 10-14.

22. World Imagery Digital Globe ArcGIS. — Available at: http://server.arcgisonline.com/arcgis/services/World_ Im-agery/MapServer.

Повна саття (PDF)


Опубліковано
2020-02-29

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert