Аналіз сучасного радіоекологічного стану в зоні впливу дослідницького ядерного реактора ВВР-М Інституту ядерних досліджень НАН України

О. В. Гайдар, І. О. Павленко, О. В. Святун, О. В. Сваричевська,
І. А. Малюк, С. В. Телецька

Інститут ядерних досліджень НАН України, просп. Науки, 47, Київ, 03028, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.20.2.11

Анотація

Наведено результати радіаційного моніторингу повітряного середовища санітарно-захисної зони дослідницького ядерного реактора ВВР-М Інституту ядерних досліджень НАН України за 2014-2018 рр. та порівняння їх із даними за 2019 р. Досліджено динаміку щорічних сумарних значень поверхневої щільності випадань ​β​-активних радіонуклідів з осідаючим пилом та атмосферними опадами, а також питому активність 137Сs у зразках ґрунту і рослинності. Показано, що рівні радіаційного забруднення не перевищують характерні для Києва і є нижчими за допустимі рівні, регламентовані нормативними документами України.

Ключові слова: радіаційний моніторинг, дослідницький ядерний реактор, навколишнє природне середовище.

Список використаної літератури

1. Динаміка радіоактивного забруднення приземного шару атмосфери у постчорнобильський період / В. А. Гірій, О. О. Косовець, Ж. В. Лук’янова, Л. Я. Табач-ний // Праці Центральної геофізичної обсерваторії. — 2009. — Вип. 5 (19). — С. 21-31.

2. Звіт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Розділ 3. Радіоактивне забруднення атмосферного повітря. — Київ : ЦГО, 2018. — 173 с.

3. Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды / под общ. ред. А. И. Марея и А. С. Зыковой. — Москва, 1980. — 336 с.

4. Методические указания по отбору проб и определению радиоактивности аэрозолей в атмосферном воздухе (аспирационный метод). Инструктивнометодические указания по работе санитарноэпидемиологических станций в области радиационной гигиены. — Москва : Медгиз, 1960.

5. Радіаційний моніторинг об’єктів навколишнього природного середовища в зоні впливу дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАН України / В. В. Тришин, О. В. Сваричевська, І. О. Павленко [та ін.] // Ядерна фізика та енергетика. — 2010. — Т. 11, № 2. — С. 165-168.

Повна саття (PDF)


Опубліковано
2020-05-16

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert