Аналіз проектних розрахунків на міцність теплообмінника аварійного розхолоджування на відповідність до вимог чинних нормативних документів в атомній енергетиці

Т. В. Пирогов, В. В. Інюшев, В. О. Куров, А. С. Колядюк

ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування», просп. Героїв Сталінграда, 64/56, Київ, 04213, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.20.2.4

Анотація

Розглянуто та проаналізовано технічний документ 61409 РР1 «Теплообменник аварийного расхолаживания. Расчет на прочность» на відповідність до вимог чинних нормативних документів України в атомній енергетиці як основний проектний та заводський документ, що регламентує безпечну експлуатацію теплообмінника під час його роботи в таких режимах, як нормальні умови експлуатації, гідравлічні випробування та сейсмічні навантаження під час нормальних умов експлуатації. Наведено приклади неврахування в технічному документі 61409 РР1 під час розрахунку міцності вимог чинних нормативних документів. Зокрема, встановлено перевищення значень допустимих напружень у шпильках фланцевих з’єднань. Визначено необхідність проведення додаткового розрахунку міцності теплообмінника аварійного розхолоджування 08.8111.335 СБ із використанням методу скінченних елементів і дотриманням вимог чинних нормативних документів.

Ключові слова: теплообмінник аварійного розхолоджування, продовження строку експлуатації, розрахункове обґрунтування безпечної експлуатації, оцінка технічного стану.

Список використаної літератури

1. НП 306.099-2004. Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки. [Прийнятий Наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26.11.2004 р. № 181, чинний від 15.12.2004 р.]

2. 61409 РР1. Теплообменник аварийного расхолаживания. Расчет на прочность. Москва : ВНИИАМ, 1982.

3. ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок [Введены с изменениями 01.07.1987 г.] / Госа-томэнергонадзор СССР. — Москва : Энергоатомиздат, 1989. — 525 с.

4. НП 306.2.208-2016. Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій / Державна інспекція ядерного регулювання України. — Київ, 2016. — 37 с.

5. ПЛ-Д.0.03.126-10. Положення про порядок продовження строку експлуатації обладнання, систем, важливих для безпеки. — Київ, 2010. — 34 с.

6. Нормы расчета на прочность элементов реакторов, парогенераторов, сосудов и трубопроводов атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок. — Москва : Металлургия, 1973. — 408 с.

7. ТУ 108.1089-82. Теплообменник аварийного расхолаживания. Технические условия. — 1986.

8. 08.8111.335 ИЭ. Теплообменник аварийного расхолаживания. Инструкция по эксплуатации.

9. ПНАЕ Г-7-008-89. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. — Госатомнадзор, 1990.

10. Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» [Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 605-р]. — 66 с.

Повна саття (PDF)


Опубліковано
2020-05-16

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert