Оцінка кількості палива та активності в модулі А-1 ПЗРВ «Підлісний»

Л. І. Павловський1, В. М. Рудько1, Д. В. Федорченко1,2, В. М. Антропов3, О. Г. Третяк3

1Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна
2Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут НАН України», вул. Академічна, 1, Харків, 61000, Україна
3Державне спеціалізоване підприємство «Централізоване підприємство з переробки радіоактивних відходів», вул. Кірова, 52, Чорнобиль, 07270, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.20.2.5

Анотація

Проведено оцінку кількості палива і сумарної активності локалізованих радіоактивних відходів (РАВ) у модулі А-1 пункту захоронення «Підлісний». Оцінка проводилася за допомогою методу Монте-Карло з використанням коду MCNP 5. Результати сумарної активності локалізованих РАВ становлять близько 1,1 ■ 1015 Бк, що близько до раніше отриманої оцінки з використанням спрощеної моделі та програмного коду MicroShield. Кількість палива, що міститься в модулі, оцінено різними методами. Вона не перевищує 0,8 % від загальної кількості палива, що знаходилося в реакторі № 4 Чорнобильської АЕС до аварії.

Ключові слова: пункт захоронення радіоактивних відходів «Підлісний», радіоактивні відходи, метод Монте-Карло.

Список використаної літератури

1. Технічне рішення щодо проведення додаткових обстежень ПЗРВ «Підлісний». — Чорнобиль, 2017.

2. Рабочий проект ПЗРО «Подлесный». Консервация. Т. 3 «Оценка безопасности консервации ПЗРО». — НПО «Припять», 1996.

3. Попередня оцінка сумарної активності локалізованих радіоактивних відходів у модулі А-1 пункту захоро-нення радіоактивних відходів «Підлісний» / А. О. Хо-лодюк, С. В. Купріянчук, Л. І. Павловський, Д. В. Фе-дорченко, В. М. Антропов, О. Г. Третяк // Ядерна енергетика та довкілля. — 2019. — № 3 (15). — С. 42-47.

4. MCNP Version 5 / F. B. Brown, R. F. Barrett, T. E. Booth, J. S. Bull, et al. — Diagnostics Applications Group (X-5) Applied Physics Division, Los Alamos National Laboratory. ! 2002. ! 8 p. ! (LA-UR-02-3199). ! Available at: https://laws.lanl.gov/vhosts/mcnp.lanl.gov/pdf_files/la-ur-02-3199.pdf.

5. Williams R. G. III. Compendium of Material Composition Data for Radiation Transport Modeling (PNNL-15870) / R. G. Williams III, C. J. Gesh, R. T. Pagh. — Richland, Washington: Pacific Northwest National Laboratory, 2006. — 114 p. — Available at: https://www.pnnl.gov/main/publications/external/technical_reports/pnnl-15870.pdf.

6. Обстеження ПЗРВ «Підлісний», результати гамма-каротажу у свердловинах № 1-16 модуля А-1 ПЗРВ «Підлісний». Договір про науково-технічне співробітництво № 101/18 від 21 червня 2018 р. між ДСП «Централізоване підприємство з переробки радіоактивних відходів», ДСП «Чорнобильська АЕС», ДСП «Екоцентр» та Інститутом проблем безпеки АЕС НАН України.

7. Conversion Coefficients for Radiological Protection Quantities for External Radiation Exposures. ICRP Publication 116 / ICRP // Annals of the ICRP. | 2010. | Vol. 40 (2-5). — 258 p. — Available at: https://journals. sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ANIB_40_2-5.

8. Lawson C. L. Solving least squares problems SIAM / C. L. Lawson, R. J. Hanson. — Philadelphia : SIAM, 1995. | 337 p.

9. Отчет о состоянии безопасности объекта «Укрытие» за 2008 г., SIP-P-PM-22-460-SAR-124-05.

Повна саття (PDF)


Опубліковано
2020-05-16

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert