Радіоактивні аерозолі біля скупчення лавоподібних паливовмісних матеріалів у приміщенні 210/7 об’єкта «Укриття» у 2017-2018 рр.

О. С. Лагуненко, В. Є. Хан, О. О. Одінцов, О. К. Калиновський,
Т. А. Кравчук, В. П. Ковальчук, П. В. Сабенін, В. О. Кашпур, О. А. Свирид, С. В. Юрчук

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.20.2.7

Анотація

Представлено радіонуклідний склад і об’ємні активності аерозолю в повітрі приміщення 210/7 об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС у 2017-2018 рр. Проби відбирали в безпосередній близькості від південного краю скупчення лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ). Установлено, що сумарна об’ємна активність довгоживучих бета-випромінюючих нуклідів-продуктів Чорнобильської аварії у пробах повітря змінювалася в діапазоні 0,044-16 Бк/м3. При цьому на частку 137Сз припадало 62 %. Гамма-спек-трометричні вимірювання і радіохімічні аналізи показали, що середні співвідношення важколетких радіонуклідів в аерозольних пробах і випаданнях радіонуклідів відповідають складу ЛПВМ у приміщенні. Це свідчить про те, що відбувається деструкція ЛПВМ і частковий перехід матеріалів в аерозольний стан. Їхніми носіями були частинки з медіанним за активністю аеродинамічним діаметром близько 6 мкм.

Ключові слова: об’єкт «Укриття», лавоподібні паливовмісні матеріали, радіоактивні аерозолі, об’ємна активність, співвідношення радіонуклідів, медіанний за активністю аеродинамічний діаметр.

Список використаної літератури

1. Ядерное топливо в объекте «Укрытие» / Р. Э. Арутюнян, Л. А. Большов, А. А. Боровой и др. — Москва : Наука, 2010. — 240 с.

2. Оценка скорости эрозии топливосодержащих масс внутри «Саркофага» и характеристики образующихся частиц / С. А. Богатов, А. А. Боровой, А. Н. Киселев и др. — Москва, 1991. — 21 с. — (Препринт / Ин-т атомной энергии им. И. В. Курчатова; 5434/3).

3. Динамика поведения топливных масс в объекте «Укрытие» / С. А. Богатов, А. А. Боровой, А. С. Евстратенко, А. Н. Херувимов. — Киев, 1992. — 20 с. — (Препринт / АН УССР. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова; 92-29).

4. Кузьмина И. Е. Частицы дисперсной фазы аэрозолей объекта «Укрытие» / И. Е. Кузьмина, В. В. Токарев-ский // Проблеми Чорнобильської зони відчуження. — 1996. — Вип. 4. — С. 141-150.

5. Исследование характеристик аэрозолей в содержащих топливо помещениях объекта «Укрытие» / В. П. Бадовский, А. А. Ключников, Т. А. Кравчук и др. // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2009. — Вип. 12. — С. 103-112.

6. Оценка состояния поверхности ЛТСМ в реальных условиях объекта «Укрытие» / В. П. Бадовский, А. А. Ключников, А. Э. Меленевский и др. // Между-нар. конф. «Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего» (Киев, 20-22 апреля 2011 г.). Сб. докл. Выводы и рекомендации. Ч. 2. — Киев, 2011. — С. 46-50.

7. Меленевський О. Е. Дослідження пилогенеруючої здатності ПВМ об’єкта «Укриття» / О. Е. Меленевський, І. О. Ушаков, В. П. Бадовський // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2012. — Вип. 18. — С. 119-120.

8. Генерация топливосодержащей пыли лавообразными материалами объекта «Укрытие» / В. П. Бадовский, A. А. Ключников, А. Э. Меленевский и др. // Там же. — 2013. — Вип. 20. — С. 68-76.

9. Генерация радиоактивной пыли лавообразными топливосодержащими материалами объекта «Укрытие» Чернобыльской АЭС / В. П. Бадовский, А. Э. Меленевский, Ю. В. Морозов и др. // Радиохимия. — 2014. — Т. 56, вып. 3. — С. 264-270.

10. Огородников Б. И. Аэрозоли — свидетели разрушения лавообразных топливосодержащих материалов в объекте «Укрытие» / Б. И. Огородников, В. Е. Хан, В. П. Ковальчук // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2013. — Вип. 20. — С. 94-106.

11. Огородников Б. И. Характеристики радиоактивных аэрозолей близ скопления ЛТСМ в помещении 012/15 объекта «Укрытие» / Б. И. Огородников, В. Е. Хан, B. П. Ковальчук // Там же. — Вип. 25. — С. 125-138.

12. Состав и концентрации радиоактивных аэрозолей в 2013 г. около скопления ЛТСМ в помещении 210/7 объекта «Укрытие» / Б. И. Огородников, В. Е. Хан, Ковальчук В. П. и др. // Там же. — 2015. — Вип. 24. — C. 70-84.

13. Пазухин Э. М. Лавообразные топливосодержащие массы 4-го блока Чернобыльской АЭС: топография, физико-химические свойства, сценарий образования / Э. М. Пазухин // Радиохимия. — 1994. — Т. 36, № 2. — С. 97-142.

14. Огородников Б. И. Радиоактивные аэрозоли объекта «Укрытие»: 1986-2006 гг. / Б. И. Огородников, Э. М. Пазухин, А. А. Ключников. — Чернобыль : ИПБ АЭС НАН Украины. — 2008. — 456 с.

15. Одинцов А. А. Радиоактивно загрязненная вода в объекте «Укрытие» после надвижки «Арки» нового безопасного конфайнмента в проектное положение / А. А. Одинцов, В. Е. Хан // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2018 — Вип. 30. — С. 67-77.

Повна саття (PDF)


Опубліковано
2020-05-16

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert