Ретроспективний аналіз середньорічних значень швидкості осадження 137Сs після Чорнобильської аварії

А. М. Новіков

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Лисогірська, 12, 03028, Київ, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.20.2.8

Анотація

На підставі проаналізованих та систематизованих архівних експериментальних даних вимірювань, накопичених під час моніторингу, науково-прикладних, оперативних (спеціалізованих) робіт щодо дослідження та подолання наслідків Чорнобильської аварії, проведено оцінки середньорічних значень швидкості загального, сухого та вологого осадження 137Сs. Наведено результати кореляційного аналізу даних вимірювань, що дає змогу виявити просторово-часові закономірності формування полів радіоактивного забруднення повітря та випадінь на земну поверхню.

Ключові слова: екологічна безпека, моніторинг, об’ємна активність, потік щільності випадінь, швидкість загального, вологого та сухого осадження, Чорнобильська аварія, 137Сs.

Список використаної літератури

1. Израэль Ю. А. Радиоактивное загрязнение природных сред в результате аварии на Чернобыльской атомной станции / Ю. А. Израэль. — Москва : Изд-во «Комтех-принт», 2006. — 28 с.

2. Талерко Н. Н. Оценки первичного выброса из аварийного блока ЧАЭС с помощью моделирования атмосферного переноса (обзор) / Н. Н. Талерко, Е. К. Гаргер // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2006. — Вип. 5. — C. 80-90.

3. Гаргер Е. К. Вторичный подъем радиоактивного аэрозоля в приземном слое атмосферы: монография / Е. К. Гаргер. — Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2008. — 192 с.

4. Огородников Б. И. Радиоактивные аэрозоли объекта «Укрытие» (обзор). Ч. 2.2: Концентрации радиоактивных аэрозолей на промплощадке объекта «Укрытие» / Б. И. Огородников, Н. И. Павлюченко, Э. М. Пазухин. — Чернобыль, 2004. — 44 с. — (Препринт / НАН Украины. МНТЦ «Укрытие»; 04-1).

5. Огородников Б. И. Радиоактивные аэрозоли объекта «Укрытие»: 1986-2006 гг. : монография / Б. И. Огородников, Э. М. Пазухин, А. А. Ключников. — Чернобыль : ИПБ АЭС НАН Украины, 2008. — 456 с.

6. Физико-химические характеристики аэрозоля 30-километровой зоны ЧАЭС в 1986-2013 гг. / Е. К. Гаргер, В. О. Кашпур, Г. Г. Скоряк, В. К. Шинкаренко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2014. — Вип. 23. — С. 54-65

7. НРБУ-97, ДГН 6.6.1.-6.5.001-98. Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи [Затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 р., № 62]. — 127 с.

8. Оценка аэрозольной радиационной обстановки на промплощадке ЧАЭС во время проведения работ по строительству нового безопасного конфайнмента / В. К. Шинкаренко, В. А. Кашпур, Г. Г. Скоряк, А. К. Калиновский // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2016. — Вип. 27. — С. 58-66.

9. Fowler D. Transfer to terrestrial surfaces / D. Fowler // Phil. Trans. R. Soc. Lond. — 1986. — B305. — Р 281-297.

10. Observations on radioactivity from the Chernobyl accident / R. S. Cambray, P. A. Cawse, J. A. Garland, J. A. B. Gibson, P. Johnson, G. N. J. Lewis, D. Newton, L. Salmon, B. O. Wade // Nucl. Enemy. — 1987. — Vol. 26. — P. 77-101.

11. Nicholson K. W. The deposition, resuspension and weathering of Chernobyl-derived material in the UK / K. W. Nicholson // J. Radiol. Prot. — 1989. — Vol. 9. — P. 113-119.

12. Atmospheric deposition of cosmogenic Be-7 and Cs-137 form fallout of the Chernobyl accident. / C. Papastefanou, A. Iounnidou, S. Stoulos, M. Manolopoulou // Sci. Total. Environ. — 1995. — Vol. 170. — P. 151-156.

13. Гаргер Е. К. Порость сухого осаждения радиоактивных веществ чернобыльского происхождения по данным наблюдений / Е. К. Гаргер // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2018. — Вип. 31. — С. 85-103.

14. Mohan S. M. An overview of particulate dry deposition: measuring methods, deposition velocity and controlling factors / S. M. Mohan // Int. J. Environ. Sci. Technol. — 2016. — Vol. 13. — P. 387-402. — Doi: 10.1007/s13762-015-0898-7.

15. The ATMES Report: Evaluation of long range atmospheric transport models using environmental radioactivity data from the Chernobyl accident. — 1992. — 366 p.

16. Barrie L. A. Pollutant wet deposition mechanisms in precipitation and fog water / L. A. Barrie, R. S. Schemenauer // Water, Air, and Soil Pollution. — September 1986. — Vol. 30. — No. 1-2. — P. 91-104.

17. Sportisse B. A review of parameterizations for modelling dry deposition and scavenging of radionuclides / B. Sportisse // Atmospheric Environment. — 2007. — Vol. 41, No. 13. — P. 2683-2698.

18. Использование современных информационных технологий при создании базы метеорологических данных Украины / В. П. Евстигнеев, М. П. Евстигнеев, Н. И. Куль-бида, В. А. Наумова, Н. И. Швень // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. — 2013. — Вип. 264. — С. 81-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npundgi_2013_264_12.

19. Лев Т. Д. Информационно-аналитическое и картографическое обеспечение систем аварийного реагирования АЭС / Т. Д. Лев, О. Г. Тищенко, В. Н. Пискун // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2011. — Вип. 16. — С. 17-26. Режим доступу: http://dspace. nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/112903/02-Lev. pdf?sequence=1.

20. Новіков А. М. Ретроспективний аналіз даних вимірювань швидкості осадження Cs-137 після Чорнобильської аварії / А. М. Новіков // Електронне видання: XXVI щорічна наукова конференція ІЯД НАН України, (Київ, 8-12.04.2019). — С. 183-184. — Режим доступу: http://www. kinr.kiev.ua/kinr-2019/Book_of_Abstracts_2019.pdf

21. Новіков А. М. Застосування інформаційно-пошукових систем для забезпечення наукових робіт архівними метеорологічними даними / А. М. Новіков // Комп’ютерні та інформаційні системи і технології: тези доповідей третьої Міжнародної науково-технічної конференції. — 2019. — C. 25-26. — Режим доступу: https://nure. ua/wp-content/uploads/workshop/csitic.2019.pdf

22. Чупов А. В. Відтворення інгаляційних доз опромінення після аварії на ЧАЕС в 30-км зоні: автореферат / А. В. Чупов. — Чорнобиль, 2002. — 19 c.

23. Талерко Н. Н. Комплекс моделей для оценки последствий атмосферных выбросов из АЭС в условиях неоднородных и нестационарных полей активности радионуклидов в воздухе / Н. Н. Талерко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2005. — Вип. 2. — С. 8-17.

24. Талерко Н. Н. Физические особенности и ограничения моделей атмосферного переноса радионуклидов для разных пространственно-временных масштабов / H. Н. Талерко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2009. — Вип. 11. — С. 57-62.

25. Талерко Н. Н. Восстановление параметров Чернобыльского выброса по измерениям мощности экспозиционной дозы в г. Припять / Н. Н. Талерко // Ядерная физика и энергетика. — 2010. — Т. 11. — № 2. — С. 169-177.

26. EPA, 2003. Guidelines on Air Quality Models. CFR, Part 51, Title 40, Appendix W. Режим доступу: https://www.law.cor-nell.edu/cfr/text/40/appendix-W_to_part_51.

27. Dispersion modeling of air pollutants in the atmosphere: a review / A. Leelossy, F. Molnar, F Izsak, A. Havasi, I. Lagzi, R. Meszaros // Cent. Eur. J. Geosci. — 2014. — Vol. 6 (3). — P. 257-278. — Available at: http://dx.doi. org/10.2478/s13533-012-0188-6.

28. The Chernobyl nuclear accident Cs-137 cumulative depositions simulated by means of the CALMET/CALPUFF modelling system / Giaiotti D. еt al. // Atmospheric Pollution Research. — 2018. — Vol. 9, No. 3. — P. 502-512.

29. David F. Tables of the ordinates and probability integral of the distribution of the correlation coefficient in small samples / F. David. — Cambridge : Cambridge University Press, 1938.

30. Гржибовский А. М. Корреляционный анализ данных с использованием программного обеспечения Statistica и SPSS / А. М. Гржибовский // Наука и здравоохранение. — 2017. — № 1.

31. Pires do Rio M. A. The resuspension and redeposition of Cs-137 in an urban area: The experience after the Goiania accident / Amaral E. C. S., Paretzke H. G. // Journal of Aerosol Science. — Vol. 25, No. 5. — P. 821-831.

32. Rosner G. Effect of dry deposition, washout and resuspension on radionuclide ratios after the Chernobyl accident / G. Rosner, H. Hotzl and R. Winkler // The Science Total Environment. — 1990. — Vol. 90. — P. 1-12.

33. Aoyama M. Particle size dependent dry deposition velocity of the Chernobyl Radioactivity / М. Aoyama, H. Katsumi // Proceedings of the Fifth International Conference Precipitation Scavenging and Atmosphere-Surface Exchange (S. E. Schwartz et al.) (Richland, Washington, July 15-19, 1991). — Hemisphere Publishing, Washington DC. — Vol. 3. — P. 1581-1593. Aoyama and Hirose, 1991. — Режим доступу: https://books.goo-gle.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=YqIGzPVJiNwC&oi=fnd &pg=PA593&dq=Precipitation+Scavenging+and+Atmosphe re-Surface+Exchange+&ots=nSmGbrLjbl&sig=I-MRhmnGd j17a-ufwqKZJmFk9Vs&redir_esc=y#v=onepage&q=Precipi-tation %20Scavenging %20and %20Atmosphere-Surface %20 Exchange&f=false.

Повна саття (PDF)


Опубліковано
2020-05-16

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert