Радіоактивні аерозолі в умовах нового безпечного конфайнмента у 2018 р.

О. С. Лагуненко, В. Є. Хан, О. К. Калиновський, В. О. Кашпур,
В. П. Ковальчук, П. В. Сабенін, О. А. Свирид, А. В. Ткач, С. В. Юрчук

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.20.3.9

Анотація

Наведено результати контролю поведінки радіоактивних аерозолів в умовах нового безпечного конфайнмента (НБК) у 2018 р. Максимальна швидкість неорганізованого викиду продуктів Чорнобильської аварії у простір під накриттям НБК спостерігалася в листопаді – 4,6 кБк/(м2 ∙ доба). Середньодобова щільність випадання радіоактивних частинок на легку покрівлю у 2018 р. склала 2,2 кБк/(м2 ∙ доба). Об’ємна активність суми довгоживучих бета-випромінюючих нуклідів на частинках аерозолю, що надходив в атмосферу через систему «Байпас», знаходилася в діапазоні 0,1–2,6 Бк/м3 . Їхніми носіями були частинки з медіанним за активністю аеродинамічним діаметром 4,3–10 мкм. Наведено дані про стан забруднення радіоактивними аерозолями приземного шару атмосфери під накриттям НБК.

Ключові слова: новий безпечний конфайнмент, об’єкт «Укриття», аерозолі, об’ємна активність, медіанний за активністю аеродинамічний діаметр

Список використаної літератури

1. Огородников Б. И. Радиоактивные аэрозоли объекта «Укрытие»: 1986−2006 гг. / Б. И. Огородников, Э. М. Пазухин, А. А. Ключников. — Чернобыль: ИПБ АЭС НАН Украины, 2008. — 456 с.

2. Лагуненко А. С. Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта «Укрытие» в условиях нового безопасного конфайнмента в 2017 г. /
А. С. Лагуненко, В. Е. Хан, А. К. Калиновский, В. А. Краснов, В. А. Кашпур,
В. П. Ковальчук // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2017. — Вип. 31. — С. 68−75.

3. Радиационно-физические характеристики топлива 4-го энергоблока ЧАЭС и оценка их погрешности: справочник / А. А. Боровой, А. А. Довбенко, В. М. Маркушев и др. / КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова. — Инв. № 11.07-06/172. — Чернобыль, 1989. — 115 с.

4. Определение ядерно-физических характеристик топлива 4-го энергоблока ЧАЭС : отчет о НИР / ИБРАЭ АН СССР. — Инв. № 52/11-20. — Москва, 1991.

5. Лагуненко А. С. Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта «Укрытие» в 2015−2016 гг. / А. С. Лагуненко, В. Е. Хан, А. К. Калиновский, В. А. Краснов, В. А. Кашпур, С. А. Довыдьков // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2017. — Вип. 29. — С. 69−77.

6. Гаргер Е. К. Экспериментальная оценка величины мощности выброса радиоактивных аэрозолей из проемов объекта «Укрытие» / Е. К. Гаргер, В. А. Кашпур, А. А. Корнеев, А. А. Курочкин // Междунар. конф. «Пятнадцать лет Чернобыльской катастрофы. Опыт преодоления». — Киев, 2001. — С. 11.

Повна стаття(PDF)


Опубліковано
2020-09-21

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert