Моделювання атмосферного розповсюдження радіоактивності, винесеної в повітря в результаті лісових пожеж у зоні відчуження у квітні 2020 р.

М. М. Талерко1, Т. Д. Лев1, І. В. Ковалець2, Ю. В. Яценко1 

1 Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Лисогірська, 12,
Київ, 03028, Україна
2 Інститут проблем математичних машин та систем НАН України,
просп. Академіка Глушкова, 42, Київ, 03187, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.20.3.10

Анотація

У квітні 2020 р. в зоні відчуження Чорнобильської АЕС сталася наймасштабніша лісова пожежа за всю історію її існування. У статті наведено результати моделювання розповсюдження радіоактивних аерозолів, які потрапили в атмосферу в результаті пожеж на ділянках лісу та трави в зоні відчуження, а також у радіоактивно забруднених лісових масивах за її межами в Київській та Житомирській областях. Для оцінки наслідків лісових пожеж було використано комплекс моделей підйому, атмосферного перенесення та осадження радіонуклідів на підстильну поверхню LEDI, розроблений в Інституті проблем безпеки АЕС НАН України. Проведено розрахунки динаміки поля концентрації активності 137Cs у приземному повітрі на регіональному масштабі (на території України) та на локальному масштабі (у межах зони відчуження). За результатами моделювання максимальні значення концентрації активності 137Cs у приземному повітрі Києва в окремі періоди протягом 4−20 квітня могли досягати 2−4 мБк/м3 , а інтегральне значення активності 137Cs в повітрі Києва за весь період становило близько 450 Бк ∙ с/м3. Отримані результати в цілому узгоджуються з даними вимірювань радіоактивного забруднення приземного шару атмосфери в Києві та районах розташування АЕС України. Проведено аналіз узгодженості результатів моделювання з даними вимірювань концентрації активності 137Cs у приземному повітрі в зоні відчуження. Виділено основні шляхи вдосконалення методології оцінок наслідків лісових пожеж за допомогою моделювання атмосферного перенесення радіонуклідів.

Ключові слова: лісові пожежі, ресуспензія, радіонукліди, атмосферне перенесення, моделювання, об’ємна активність повітря, зона відчуження

Список використаної літератури

1. Fires in Ukraine in the exclusion zone around the Chernobyl power plant: Latest measurement results and assessment of environmental and health consequences. Information note no. 5 // IRSN. — 5 May 2020. — Available at: https://www.irsn.fr/EN/newsroom/News/Pages/20200505_Fires-in-Ukraine-in-the-ExclusionZone-around-chernobyl-latest-news-and-consequences.aspx.

2. NERIS Webinar on Chernobyl Wildfires, 28 May 2020. — Available at: https://www.eu-neris.net/home/newsletters/228-neris-webinar-on-chernobyl-wildfires-28-may-2020–15–00–16–32.html.

3. Голдаммер Й. Передовой опыт борьбы с природными пожарами на загрязненных территориях и рекомендации по безопасности пожарных при пожарах на территориях с радиоактивным загрязнением / Й. Голдаммер,
В. Кашпаров, С. Зибцев, С. Робинсон // Глобальный центр мониторинга пожаров (GFMC). — Фрайбург, Базель, Киев, 2015. — 59 с.

4. Кудин М. В. Горимость лесов белорусского и украинского секторов зоны отчуждения Чернобыльской АЭС / М. В. Кудин // Проблемы лесоведения и лесоводства. — 2014. — Вып. 74. — С. 539−551.

5. Підсумки щодо радіаційної ситуації у Києві, пов’язаної із лісовими пожежами у Зоні відчуження // ДП «ДНТЦ ЯРБ»: офіційний веб. сайт. — Режим доступу: https://sstc.ua/news/pidsumki-shodo-radiacijnoyisituaciyi-u-kiyevi-pov-yazanoyi-iz-lisovimi-pozhezhamiu-zoni-vidchuzhennya. — Назва з екрана.

6. Табачний Л. Я. Інформаційна довідка «Про реагування національної гідрометеорологічної служби на радіаційні загрози, обумовлені поширенням в атмосфері радіоактивних речовин внаслідок лісових пожеж на території зони відчуження Чорнобильської АЕС та зони безумовного (обов’язкового) відселення в період з 9 по 13 квітня 2020 року» /
Л. Я. Табачний // Центр прогнозування наслідків радіаційних аварій УкрГМЦ. — Режим доступу https://meteo.gov.ua/ua/33345/zmi/news/read/67.

7. Radionuclide atmospheric transport after the forest fires in the Chernobyl Exclusion zone in 2015−2018: An impact of the source term parameterization and input meteorological data on modeling results / M. Talerko, I. Kovalets,
S. Hirao [et al.] // EGU General Assembly 2020 (Vienna, May 3−8, 2020 101 Моделювання атмосферного розповсюдження радіоактивності 2020). — Available
at: https://doi.org/10.5194/egusphereegu2020-10066.

8. Resuspension and atmospheric transport of radionuclides due to wildfires near the Chernobyl Nuclear Power Plant in 2015: An impact assessment /
N. Evangeliou, S. Zibtsev, V. Myroniuk [et al.] // Sci Rep. — 2016. — Vol. 6. —
P. 26062.

9. Evaluation of Radioactive Air Contamination due to a Forest Fire within the Exclusion Zone on June 5−8, 2018 / М. М. Talerko, Т. D. Lev, S. I. Kireev [et al.] // Ядерна енергетика та довкілля. — 2019. — Вип. 2 (14). — С. 47−57.

10. Прогноз наслідків пожежі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС: поєднання апаратних засобів мобільної лабораторії RanidSONNI та комп’ютерних технологій СППР RODOS / В. І. Богорад, Я. Ю. Бєлов,
Ю. О. Кириленко [та ін.] // Ядерна та радіаційна безпека. — 2018. — № 3 (79). — С. 10−15.

11. Battye W. Development of emissions inventory methods for wildland fire. Final report / W. Battye, R. Battye. — Research Triangle Park, NC: U. S. Environmental Protection Agency, 2002. — 82 p.

12. Potential global fire monitoring from EOS-MODIS / Y. J. Kaufman,
C. O. Justice, L. P. Flynn [et al.] // J. Geophys. Res. — 1998. — Vol. 103. —
P. 32215−32238.

13. Ichoku C. A Method to derive smoke emission rates from MODIS fire radiative energy measurements / C. Ichoku, J. Y. Kaufman // IEEE T. Geosci. Remote. — 2005. — Vol. 43 (11). — P. 2636−2649.

14. Laboratory investigation of fire radiative energy and smoke aerosol emissions / C. Ichoku, J. V. Martins, Y. J. Kaufman [et al.] // J. Geophys. Res. — 2008. — Vol. 113. — P. D14S09.

15. Wooster M. J. Retrieval of biomass combustion rates and totals from fire radiative power observations: FRP derivation and calibration relationships between biomass consumption and fire radiative energy release / M. J. Wooster, G. Roberts, G. L. W. Perry, Y. J. Kaufman // J. Geophys. Res. — 2005. — № 110. — 24 p.

16. The MACC Global Fire Assimilation System: First Emission Products (GFASv0). Technical Memorandum № 596 / J. W. Kaiser, J. Flemming, M. G. Schultz [et al.]. — Reading, UK: ECMWF, 2009. — 18 p.

17. Sulla-Menashe D. User Guide to Collection 6 MODIS Land Cover (MCD12Q1 and MCD12C1) Product / D. SullaMenashe, M. A. Friedl. — 2018. — 18 p. —
Режим доступу: https://modis.ornl.gov/documentation/guides/MCD12_User_Guide_V6.pdf.

18. The Fire INventory from NCAR (FINN): a high resolution global model to estimate the emissions from open burning / C. Wiedinmyer, S. K. Akagi,
R. J. Yokelson [et al.] // Geosci. Model Dev. — 2011. — № 4. —
P. 625−641.

19. Andreae M. O. Emission of trace gases and aerosols from biomass burning / M. O. Andreae, P. Merlet // Global Biogeochem. Cycles. — 2001. — № 15. — P. 955−966.

20. Переволоцкий А. Н. Распределение 137Cs и 90Sr в лесных биогеоценозах / А. Н. Переволоцкий. — Гомель : РНИУП «Институт радиологии», 2006. — 255 с.

21. An operational system for the assimilation of the satellite information on wild-land fires for the needs of air quality modelling and forecasting / M. Sofiev, R. Vankevich, M. Lotjonen [et al.] // Atmos. Chem. Phys. — 2009. — Vol. 9. —
Р. 6833−6847.

22. Forest fires in the territory contaminated as a result of the Chernobyl accident: radioactive aerosol resuspension and exposure of fire-fighters /
V. A. Kashparov, S. M. Lundin, A. M. Kadygrib [et al.] // J. Environ. Radioact. — 2000. — Vol. 51. — P. 281−298.

23. Two global data sets of daily fire emission injection heights  since 2003 /
S. Rémy, A. Veira, R. Paugam [et al.] // Atmos. Chem. Phys. — 2017. — Vol. 17. —
P. 2921−2942.

24. Global mapping of maximum emission heights and resulting vertical profiles of wildfire emissions / M. Sofiev, R. Vankevich, T. Ermakova, J. Hakkarainen // Atmos. Chem. Phys. — 2013. — Vol. 13. — P. 7039−7052.

25. Biomass burning aerosol size distribution and modeled optical properties /
L. A. Remer, Y. J. Kaufman, B. N. Holben [et al.] // J. Geophys. Res. — 1998. —
Vol. 103 (D24). — P. 31879−31891.

26. Effects of aging on smoke from a large forest fire / L. F. Radke, A. S. Hegg,
P. V. Hobbs, J. E. Penner // Atmos. Res. — 1995. — № 38. — P. 315−332.

27. Resuspension and redistribution of radionuclides during grassland and forest fires in the Chernobyl exclusion zone: part I. Fire experiments / V. I. Yoschenko,
V. A. Kashparov, V. P. Protsak [et al.] // J. Environ. Radioact. — 2006. — Vol. 86. —
P. 143−163.

28. Радиоактивность аэрозоля и его дисперсный состав на промплощадке ЧАЭС в период лесных пожаров 2001−2002 гг. / Е. К. Гаргер, В. А. Кашпур,
Г. Г. Скоряк [та ін.] // Агроекологічний журнал. — 2004. — № 3. — С. 6−12.

29. Балабух В. О. Сучасний стан прогнозування природної пожежної небезпеки за умовами погоди в Україні // Матеріали 19 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку» (Київ, Україна 10−11 жовтня 2017 р.). — Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/ 326301301_SUCASNIJ_STAN_PROGNOZUVANNA_PRIRODNOI_POZEZNOI_NEBEZPEKI_ZA_UMOVAMI_POGODI_V_UKRAINI.

30. Зібцев С. В. Прес реліз Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж щодо площ пожеж у зоні відчуження, 29.03−16.04.2020 / С. В. Зібцев, В. В. Миронюк. —
Режим доступу: https://nubip.edu.ua/node/75436.

31. Процак В. П. Оцінка динаміки виносу радіонуклідів за межі зони відчуження повітряним шляхом під час пожежі 02−20.04. 2020 р. /
В. П. Процак, О. В. Войцехович, Г. В. Лаптєв // Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України. —
Режим доступу: https://uhmi.org.ua/msg/fire2020/analytical.pdf.

32. Fire Information for Resource Management System (FIRMS). https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/.

33. User’s guide for the industrial source complex (ISC3) dispersion models.
Vol. 1. EPA-454/B-95-003a / Research Triangle Park, NC: U. S. Environmental Protection Agency, 1995.

Повна стаття(PDF)


Опубліковано
2020-09-21

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert