Результати діяльності Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України у 2019 році

Д. І. Хвалін, І. В. Куцина, В. С. Гавриленко

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Лисогірська, 12, Київ, 03028, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.20.3.12

Анотація

Наведено основні результати наукової та науково-організаційної діяльності Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України в 2019 р. Показано, що співробітниками Інституту були отримані важливі результати як у дослідженнях стану ядерної та радіаційної безпеки об’єкта «Укриття», так і в роботах, спрямованих на підвищення надійності, ефективності та безпеки експлуатації діючих українських атомних електростанцій. Представлено пріоритетні завдання науково-дослідної діяльності на майбутнє.

Ключові слова: Інститут проблем безпеки атомних електростанцій, наукова діяльність, науково-технічний потенціал, міжнародне співробітництво.

Список використаної літератури

1. Институт проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины: 25 лет / К. А. Байлюк, О. В. Балан и др.; под общ. ред. А. В. Носовского. — Киев: ИПБ АЭС НАН Украины, 2017. — 416 с.

2. Звіт про діяльність Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України у 2019 році / ІПБ АЕС НАН України. — Київ, 2019. — 150 с. — Режим доступу: http://www.ispnpp.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/zvity/zvit-2019.pdf

3. Хвалін Д. І. Внутрішнє екранування крайніх пакетів осердя статора потужного синхронного генератора: aвтореф. дис. … канд. техн. наук: 05.09.01 / Д. І. Хвалін; Ін-т електродинаміки НАН України. — Київ, 2019. —
21 с.

4. Звіт про стан навколишнього середовища при реалізації проекту будівництва ЦСВЯП / ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК “Енергоатом”», ІПБ АЕС НАН України. — Київ, 2019. — 130 с.

5. Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад: Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643. —
Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyikolegiyi-ministerstva-shodo-diyalnosti-specializovanihvchenih-rad.

6. Інститут проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України: офіційний вебсайт. —
Режим доступу: http://www.ispnpp.kiev.ua.

Повна стаття(PDF)


Опубліковано
2020-09-21

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert