Дослідження вибору реакторної технології для будівництва заміщуючих та нових енергоблоків АЕС в Україні після 2035 р.

Є. М. Неаронов1, Т. Ю. Байбузенко1, В. Я. Шендерович2, М. І. Власенко3,
О. В. Годун3, В. М. Кир’янчук3, Г. Р. Семенов3, Л. І. Громок3

1АТ «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут “Енергопроект”», просп. Перемоги, 4, Київ, 0113, Україна
2Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки,
вул. Василя Стуса, 35−37, Київ, 03142, Україна
3Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр» ДП «НАЕК “Енергоатом”», вул. Гоголівська, 22−24, Київ, 01054, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.20.3.2

Анотація

Побудовано алгоритм вибору типу реакторної технології на основі порівняльного оцінювання існуючих і перспективних реакторів. Проведено формування якісних та кількісних критеріїв. Адаптовано інструментарій KIND-ET проекту Міжнародного агентства з атомної енергії INPRO з багатокритеріального порівняльного оцінювання АЕС для ранжування отриманих результатів. Проведено аналіз чутливості отриманих результатів до зміни чисельних значень та ваги критеріїв оцінювання. Представлено методологію та пропозиції щодо вибору типу реакторної технології для будівництва енергоблоків АЕС в Україні після 2035 р. На підставі виконаного аналізу сформульовано рекомендації щодо вибору пріоритетної реакторної технології для будівництва АЕС в Україні на довгострокову перспективу до 2050 р. заради забезпечення стійкого розвитку ядерної енергетики. Показано, що застосування в Україні реакторів з водою під тиском (PWR), у тому числі модульних реакторів малої потужності (SMR), є найперспективнішим напрямом розвитку атомної енергетики України. Разом з тим для прийняття врівноваженого рішення щодо типу пріоритетної для умов України реакторної технології необхідним є врахування можливості її застосування для побудови атомної енергетики надалі на рівні сумарної встановленої потужності не нижче наявного. Водночас необхідно провести додаткові дослідження щодо визначення оптимального співвідношення реакторних технологій PWR та SMR в енергетичній системі України з урахуванням перспектив розгортання джерел відновлювальної енергетики.

Ключові слова: ядерна енергетична галузь України, атомні електричні станції, енергетичний баланс, малі модульні реактори, сховище відпрацьованого ядерного палива, об’єкт «Укриття» Чорнобильської АЕС, культура безпеки.

Список використаної літератури

1. Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» [Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України № 605-р від 18.08.2017 р.]. — 66 с.

2. Концепція «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року / Міністерство енергетики та захисту довкілля України. — 2020. — Режим доступу: https://menr.gov.ua/news/34424.html.

3. Advanced Reactor Information System // IAEA: official website. — Available at: https://aris.iaea.org.

4. Международный проект по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам (ИНПРО) // МАГАТЕ: официальный веб-сайт. — Режим доступа: https://www.iaea.org/ru/uslugi/mezhdunarodnyy-proektpo-innovacionnym-yadernym-reaktoram-i-toplivnymciklam-inpro.

5. Nuclear Reactors // NRC : official website. — Available
at: https://www.nrc.gov/reactors.html.

6. Generic Design Assessment (GDA) of new nuclear power stations // ONR : official website. — Available at: http://www.onr.org.uk/new-reactors/assessment.htm.

7. Власенко Н. И. Предложения по формированию критериев выбора проектов новых энергоблоков АЭС Украины / Н. И. Власенко, О. В. Годун, В. Я. Шендерович // Ядерна та радіаційна безпека. — 2017. — № 1. — С. 10−15.

8. Application of multi-criteria decision analysis methods to comparative evaluation of nuclear energy system options: Final report of the INPRO collaborative project KIND. No. NG-T-3.20. — Vienna : IAEA, 2019. — 229 р. (IAEA Nuclear Energy Series). —
Available at: https://www-pub. iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1853_web.pdf

9. Application of multi-criteria decision analysis methods to comparative evaluation of nuclear energy system options: INPRO Collaborative Project “Key Indicators for Innovative Nuclear Energy Systems”. KIND executive summary. — Vienna: IAEA. — 24 р. — Available
at: https://www.iaea.org/sites/default/files/20/02/inpro-kind.pdf.

10. Guidance for the application of an assessment methodology for innovative nuclear energy systems. IAEA-TECDOC-1575 Rev. 1. — Vienna : IAEA, 2008. — 147 p. — Available
at: https://wwwpub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TE_1575_CD/PDF/TE_1575_vol8_2008.pdf.

 

Повна стаття(PDF)


Опубліковано
2020-09-21

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert