Перспективні схеми кондиціювання рідких радіоактивних відходів АЕС України

Ю. О. Ольховик

ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»,
просп. Академіка Палладіна, 34а, Київ, 03142, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.20.3.6

Анотація

Розглянуто наявний світовий досвід практичного використання сорбційної технології та технології цементування рідких боратвмісних радіоактивних відходів АЕС з водо-водяними енергетичними реакторами для отримання кондиційованого продукту, придатного для передачі у сховища для захоронення. Зроблено висновок, що накопичений у сховищах АЕС сольовий плав є головною проблемою, що визначає подальший вибір розвитку і впровадження технологій кондиціювання. Зазначено, що наявна в Україні система оподаткування за утворення радіоактивних відходів не сприяє вибору технологій кондиціювання, направлених на мінімізацію об’ємів кінцевого продукту. Указано на перспективність застосування технології плавлення в «холодному тиглі» для утворення з кубового залишку і сольового плаву боросилікатного скла, гарантовано здатного в умовах поверхневого захоронення забезпечити ізоляцію радіонуклідів протягом часу, необхідного для розпаду до безпечного рівня радіоактивності. Підкреслено актуальність проведення поглибленого техніко-економічного аналізу для визначення оптимальних рішень щодо впровадження на АЕС України ефективних та економічно обґрунтованих технологій переробки кубового залишку і сольового плаву.

Ключові слова: рідкі радіоактивні відходи, кубовий залишок, сольовий плав, сорбція, цементування, боросилікатне скло, кондиціювання.

Список використаної літератури

1. Поводження з радіоактивними відходами при експлуатації АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» (станом на 31.12.2018) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.energoatom.com.ua/ua/actvts-16/nuclear-88/radiation_safety-89/radioactive_waste-92/p/ informacia_sodo_povodzenna_z_radioaktivnimi_vidhodami_pri_ekspluatacii_aes_dp_naek_energoatom_stanom_na_31.12.2018-45138.

2. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України: Державні санітарні правила 6.177–2005–09–02 (ОСПУ-2005). — Затверджено наказом МОЗ України № 54 від 02.02.2005.

3. Узиков В. А. Безреагентная технология концентрирования ЖРО и других растворов / В. А. Узиков // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=7531.

4. Лист ДП НАЕК «Енергоатом» № 9-КФ від 09.01.2018, конфіденційно.

5. Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» № 255/95-ВР від 30.06.1995. — Київ : База даних «Законодавство України» ВР України; 2018. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/255/95-D0%B2%D1%80.

6. Авезниязов С. Р. Опыт работы по обращению с ЖРО на Кольской АЭС / С. Р. Авезниязов, М. Р. Стахив // Радиоактивные отходы. — 2018. — № 4 (5). — С. 49−55.

7. Поваров В. П. Источники образования ЖРО на Нововоронежской АЭС и перспективы снижения динамики их накопления / В. П. Поваров // Материалы 8-й Междунар. науч.-техн. конф. «Водно-химический режим АЭС» (Москва, 23−25 окт. 2012). — Москва, 2012. — С. 215−224.

8. Никифоров А. С. Обезвреживание жидких радиоактивных отходов /
А. С. Никифоров,В. В. Куличенко, М. И. Жихарев. — Москва : Энергоатомиздат, 1985. — 184 с.

9. Технології отвердження рідких радіоактивних відходів / В. А Свідерський, В. В. Глуховський, І. В. Глуховський, Т. С. Дашкова // Ядерна та радіаційна безпека. — 2019. — № 1 (81). — С. 68−79.

10. Петрова Т. М. Бетоны для транспортного строительства на основе беcцементных вяжущих: дис. … д-р техн. наук: 05.23.05 / Т. М. Петрова. — Санкт-Петербург : Гос. ун-т путей сообщения, 1997. — 537 с.

11. Развитие технологии цементирования для кондиционирования РАО /
С. Н. Скоморохова, Н. Г. Богданович, Э. Е. Коновалов[и др.] // Безопасность окружающей среды. — 2010. — № 3. — С. 75−80.

12. Маслов М. В. Исследование схем обращения с накопленными радиоактивными отходами в целях их подготовки для окончательной изоляции // М. В. Маслов, B. C. Гупало, В. Н. Чистяков // Горный информационноаналитический бюллетень. — 2012. — № 1. — С. 160−164.

13. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://old.moz.gov.ua/ua/print/dn_20151214_0.html.

14. Kashcheev V. Advanced Vitreous Wasteforms for Radioactive Salt Cake Waste Immobilisation / V. Kashcheev, N. Musatov, M. Ojovan // MRS Advances. —
Vol. 5, No. 3−4. — P. 121−129. — DOI: 10.1557/adv.2020.45.

15. Olkhovyk Yu. Vitrification of liquid boron-containing radioactive wastes produced by NPPS / Yu. Olkhovyk // Australian Journal of Scientific Research. — 2014. — Vol. 1 (5). — P. 411−416.

16. Стекла для иммобилизации отходов низкого и среднего уровней радиоактивности // Н. П. Лаверов, Б. И. Омельяненко, С. В. Юдинцев [и др.] // Геология рудных месторождений. — 2013. — T. 55. — № 2. — C. 87−113.

17. Flament T., The cold crucible vitrification pilot plant: a key facility for the vitrification of the waste produced in the Korean Nuclear Power Plant /
T. Flament, P. Brunelot // WM’01 Conference (Tucson, USA, February 25 — March 01, 2001).

18. Ольховик Ю. О. Щодо технологічного забезпечення вітрифікації лавових паливовміщуючих мас об’єкту «Укриття» / Ю. О. Ольховик // Ядерна енергетика та довкілля. — 2016. — № 2 (8). — C. 53−57

19. Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах (РД 306.4.098-2004). — Затверджено Наказом Державного комітету ядерного регулювання України № 160 від 25.10.2004 р.

Повна стаття(PDF)


Опубліковано
2020-09-21

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert