Зміни в об’єктах підстильної поверхні та рослинному покриві в зоні відчуження Чорнобильської АЕС за період 1986−2017 рр.

О. Г. Тищенко, В. П. Ландін

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України,
вул. Лисогірська, 12, Київ, 03028, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.20.4.8

Анотація

Наведено результати аналізу змін класів підстильної поверхні та рослинного покриву в зоні відчуження Чорнобильської АЕС за період 1986−2017 рр. після Чорнобильської аварії. Показано методи використання даних дистанційного зондування та інших картографічних джерел для створення цифрових картографічних матеріалів, що відображають сучасний стан об’єктів навколишнього середовища. Картографування проведено з використанням космічних знімків за різні проміжки часу. Показано просторову неоднорідність території зони відчуження Чорнобильської АЕС, яка поєднує ділянки підприємств основного й допоміжного циклів та природні об’єкти, що прямо або опосередковано змінилися під зовнішнім впливом.

Ключові слова: дані дистанційного зондування Землі, картографування, геосистемний аналіз даних, класифікація об’єктів підстильної поверхні та рослинності.

Список використаної літератури

1. IAEA-TECDOC-1240. Present and future environmental impact of the Chernobyl accident IAEA. — Vienna : IAEA, 2001. — 138 p.

2. Мешалкин Г. С. Проблемы реабилитации територии в зоне аварии на Чернобыльской АЕС / Г. С. Мешалкин, Н. П. Архипов // Проблеми Чорнобильської зони відчуження. — 1994. — Вип. 1. — С. 17−19.

3. Джепо С. П. Полигонные исследования миграции радионуклидов на участке пункта временной локализации радиоактивных отходов «Рыжий Лес» / С. П. Джепо, А. С. Скальский, Д. А. Бугай [и др.] // Проблеми Чорнобильської зони відчуження. — 1995. — Вип. 2. — С. 77−84.

4. Кірєєв С. І. Радіаційний стан забруднення території зони відчуження у 2012 році / С. І. Кірєєв, В. О. Дем’янович, Л. І. Смірнова [та ін.] // Проблеми Чорнобильської зони відчуження — 2013. — Вип. 11. — С. 18−37.

5. Холоша В. І. Концепція Чорнобильської зони відчуження на території України / В. І. Холоша, Є. В. Соботович // Проблеми Чорнобильської зони відчуження. — 1994. — Вип. 1. — С. 3−17.

6. Ведення сільськогосподарського виробництва на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, у віддалений період: навч. вид. / за ред. акад. УААН Б. С. Прістера — Київ : ТОВ ВПФ «МЕГА», 2007. — 69 с.

7. Кучма М. Д. Еколого-лісівничі наслідки радіоактивного забруднення лісових масивів зони відчуження ЧАЕС / М. Д. Кучма, І. С. Федотов, М. П. Архіпов, П. С. Пастернак // Лісівництво і агролісомеліорація. — 1994. — Вип. 88. — С. 12−18.

8. Глазовская М. А. Геохимические основы типологии и методики исследований природных ландшафтов / М. А. Глазовская. — Смоленск : Ойкумена, 2002. — 145 с.

9. Чернобыль, Припять, Чернобыльская АЭС и зона отчуждения. Вся информация и новости чернобыльской зоны отчуждения и ЧАЭС, природа загрязненных территорий : web-проект. Режим доступа: http://chornobyl.in.ua.

10. Давыдчук В. С. Ландшафты Чернобыльской зоны и их оценка по условиям миграции радионуклидов / В. С. Давыдчук, Р. Ф. Зарудная, С. В. Михели и др. / под ред. А. М. Маринича. — Киев : Наук. думка, 1994. — 111 с.

11. Паскевич С. А. Вынос 90Sr и 137Cs надземной фитомассой растительных сообществ лугов и залежей Чернобыльской зоны отчуждения / С. А. Паскевич // Радиационная биология. Радиоэкология. — 2005. — Вып. 45 (3). — С. 281−286.

12. Плюта П. Г. Фітоекологічні дослідження в Зоні відчуження ЧАЕС / П. Г. Плюта, Я. П. Дідух // Проблеми Чорнобильської зони відчуження. — 1996. — Вип. 3. — С. 39−48.

13. Таксаційний опис земельних ділянок лісового фонду станом на 01.01.2017 року. — ДСКП «Північна Пуща», 2017.

14. SRTM 90m DEM Digital Elevation Database. — Available at: http://srtm.csi.cgiar.org/.

15. World Imagery Digital Globe ArcGIS. — Available at: http://server.arcgisonline.com/services/World_Imagery/MapServer).

16. Imagery Digital data SENTINAL-2 BANDS. — Available at: https://eos.com/landviewer.

17. Imagery Digital data LANDSAT. — Available at: https://landlook.usgs.gov/landlook/viewer.html.

18. Атлас. Україна. Радіоактивне забруднення / МНС України, ТОВ «Інтелектуальні Системи ГЕО». — Київ : Компанія BAITE. — 2011. — 52 c.

19. Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі в задачах природокористування : монографія / за ред. В. І. Лялько, М. О. Попова. — Київ : Наук. думка, 2006. — 360 с.

20. Кохан С. С. Дистанційне зондування Землі. Теоретичні основи / С. С. Кохан, А. Б. Востоков. — Київ : Вища шк., 2009. — 460 с.

Повна стаття(PDF)


Опубліковано
2020-12-16

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert