До сплеску активності 137Cs в повітрі під об’єктом «Арка» 17 жовтня 2019 р.

В. К. Шинкаренко, В. О. Кашпур,
Г. Г. Скоряк , П. В. Сабенін

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України,
вул. Лисогірська, 12, Київ, 03028, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.21.2.11

Анотація

Наведено результати досліджень аерозольних фільтрів, експонованих у ближній зоні Чорнобильської АЕС до і після сплеску активності в повітрі під об’єктом «Арка» 17 жовтня 2019 р. Авторадіограми фрагментів цих фільтрів демонструють значне (≈2 порядки) зростання числа «гарячих» часток (ГЧ) безпосередньо після падіння бетонного фрагмента перекриття у приміщенні 402/3. Дисперсійний аналіз виявлених після обвалу ГЧ свідчить про істотний внесок у загальну активність великого числа дрібних малоактивних часток (0,005÷5 Бк), а низький рівень співвідношення 137Cs/241Am — про їхню паливну природу. Визначений за допомогою імпактора внесок часток з аеродинамічними діаметрами менше 10 мкм не перевищував 20% від загальної β-активності аерозолю.

Ключові слова: об’єкт «Укриття», «гарячі» частки, авторадіографія, питома активність повітря

Список використаної літератури

1. Физико-химические характеристики аэрозоля 30-километровой зоны ЧАЭС в 1986–2013 гг. / Е. К. Гаргер, В. О. Кашпур, Г. Г. Скоряк, В. К. Шинкаренко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2014. — Вип. 23. — С. 54–65.

2. Огородников Б. И. Радиоактивные аэрозоли объекта «Укрытие»: 1986–2006 гг. : монография / Б. И. Огородников, Э. М. Пазухин, А. А. Ключников. — Чернобыль : ИПБ АЭС НАН Украины, 2008. — 456 с.

3. Огородников Б. И. Состав и свойства радиоактивных аэрозолей объекта «Укрытие» Чернобыльской АЭС:2000–2015 гг. / Б. И. Огородников // Журнал физической химии. — 2018. — Т. 92, № 6. — С. 1006–1017.

4. Закон України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» від 11.12.1998 р. № 309-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 4. — C. 33.

5. Документ з безпеки в рамках концепції проекту ПК-1 НБК / SIP-N-LI-22-A500_-CDS-001–01. Revision 1-Appendix. — 2008. — 63 с.

6. Акт № 18/8–113 ЦРБ от 11.11.2019 служебного расследования причин увеличения аэрозольной активности в подарочном пространстве НБК 17.10.2019.

7. Шинкаренко В. К. Результаты исследований аэрозольных фильтров, экспонированных до, во время и после разрушения крыши машинного зала 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС / В. К. Шинкаренко, В. А. Кашпур, Г. Г. Скоряк // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2014. — Вип. 23. — С. 45–53.

8. ICRP Publication 66. Human Respiratory Tract Model for Radiological Protection. — Oxford : Pergamon Press, 1996. — 484 p.

9. ICRP Publication 68. Dose Coefficients for Intakes of Radionuclides by Workers // Annals of the ICRP. — 1994. — Vol. 24, № 4.

10. Бойд Дж. Авторадиография в биологии и медицине / Дж. Бойд. — Москва : Изд-во иностранной литературы, 1957. — 360 с.

11. Ядерное топливо в объекте «Укрытие» Чернобыльской АЭС / Р. В. Арутюнян, Л. А. Большов, А. А. Боровой [и др.] — Москва : Наука, 2010. — 240 с.

12. Шинкаренко В. К. К определению активности «горячих» частиц радиографическим методом / В. К. Шинкаренко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2008. — Вип. 9. — С. 130–139.

13. Шинкаренко В. К. К вопросу о погрешностях определения β-активности горячих частиц методом авторадиографии / В. К. Шинкаренко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2018. — Вип. 30. — С. 109–118.

14. Assessment of aerosol radiation environment in shortrange region of ChNPP during building of the new safe confinement / E. K. Garger, V. K. Shynkarenko, V. A. Kashpur [et al.] // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2017. — Вип. 29. — С. 78–84.

15. Топливо реактора 4-го блока ЧАЭС: краткий справочник / С. Н. Бегичев, А. А. Боровой, Е. В. Бурлаков [и др.] — Москва, 1990. — 23 с. — (Препр. / АН СССР;
ИАЭ-5208/3).

16. Форма и характеристики частиц топливного выброса при аварии на Чернобыльской АЭС / С. А. Богатов, А. А. Боровой, Ю. В. Дубасов, В. В. Ломоносов // Атомная энергия. — 1990. — Т. 69, вып. 1. — С. 36–40.

17. Исследование характеристик аэрозолей в содержащих топливо помещениях объекта «Укрытие» / В. П. Бадовский. А. А. Ключников, Т. А. Кравчук [и др.] // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2009. — Вип. 12. — С. 103–112.

18. Гаргер Е. К. Оценка степени растворения радиоактивных эрозольных частиц из объекта «Укрытие» / Е. К. Гаргер, А. А. Одинцов, В. К. Шинкаренко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2009. — Вип. 12. — С. 125–136.

19. Поведение «горячих» аэрозольных частиц из объекта «Укрытие» в имитаторах легочной жидкости / Е. К. Гаргер, А. А. Одинцов, В. К. Шинкаренко, J. Tschiersch // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2013. — Вип. 21. — С. 43–52.

Повна стаття(PDF)


Опубліковано
2020-12-16

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert