Оцінка сейсмостійкості великогабаритного електротехнічного обладнання методом розрахункового аналізу

А. С. Кошмак1, В. Б. Крицький2, В. О. Куров1,
Ю. О. Оборський1, Т. В. Пирогов1, В. О. Посох1

1 ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування»,
просп. Героїв Сталінграда, 64/56, Київ, 04213, Україна
2 АТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
“Енергопроект”», просп. Перемоги, 4, Київ, 01135, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.21.2.2

Анотація

Виконано аналіз можливості оцінки сейсмостійкості великогабаритного електротехнічного обладнання розрахунковим методом як альтернативи експериментальному методу, який на сьогодні є пріоритетним. Розглянуто вимоги нормативних документів щодо проведення випробувань та виконано аналіз можливостей випробувальних лабораторій України. У результаті виявлено значні обмеження наявних випробувальних вібростендів щодо габаритів та маси обладнання, що унеможливлює проведення оцінки сейсмостійкості експериментальним методом. Проведено аналіз актуальних стандартів і спеціальних нормативних документів з випробувань виробів на сейсмічні впливи, установлено уточнення з розділення електротехнічного обладнання за своїми конструктивними особливостями, що дають змогу виконувати підтвердження сейсмостійкості певних груп обладнання розрахунковими методами. Обґрунтовано можливість оцінювання сейсмостійкості великогабаритного електротехнічного обладнання розрахунковими методами та визначено підходи і критерії оцінювання такого обладнання. У результаті виконаних розрахунків сейсмостійкості асинхронного вертикального електродвигуна АСВО 15-23-34М1 (у тому числі його основних елементів: ротора, статора, підшипників, елементів кріплення), який використовується як приводи вентиляторів градирень на АЕС, зроблено висновок, що електродвигуни цього типу витримують сейсмічні навантаження та зберігають працездатність за умов землетрусу інтенсивністю до 8 балів за шкалою ДСТУ Б.В.1.1-28:2010.

Ключові слова: електродвигун асинхронний, оцінка сейсмостійкості, розрахунковий метод, випробування, ротор, підшипник

Список використаної літератури

1. ТУ У 29.2-31202656-001:2005. Колёса рабочие вентиляторов для градирен и аппаратов воздушного охлаждения. — Киев : Авиапромсервис, 2012. — 23 с.

2. НП 306.2.208–2016. Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій / Державна інспекція ядерного регулювання України. — Київ, 2016. — 37 с.

3. ДСТУ Б.В.1.1-28:2010. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Шкала сейсмічної інтенсивності. — Київ: Міненергобуд України, 2011. — 79 с.

4. Кудлай А. В. Крупные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором для АЭС. Анализ возможности проведения испытаний на сейсмостойкость экспериментальным и расчетным методом / А. В. Кудлай. — Киев : ЗКЭМ, 2019. — 9 с.

5. СОУ НАЕК 182:2019. Квалификация оборудования, важного для безопасности, на сейсмические воздействия. Общие требования. — Киев : НАЭК «Энергоатом», 2019. — 36 с.

6. ГОСТ 30546.1-98. Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости. — Москва : ИПК Издательство стандартов, 1999. — 58 с.

7. ГОСТ 30546.2-98. Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других технических изделий. Общие положения и методы испытаний. — Москва : ИПК Издательство стандартов, 1999. — 16 с.

8. МТ-Т.0.03.326-13. Методика расчетного анализа сейсмостойкости элементов действующих АЭС в рамках метода граничной сейсмостойкости. — Киев : НАЭК «Энергоатом», 2013. — 51 с.

9. Шлыгин В. В. Прочностные и размерные расчеты электрических машин / В. В. Шлыгин. — Москва;- Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. — 320 с.

10. ТУ У 3.07-21270229-035-95. Двигатели асинхронные АСВО 15 габарита модернизированные. Технические условия. — 1995. — 25 с.

11. БИЯН.528622.001 СБ. Двигатели асинхронные типа АСВО 15-го габарита. Сборочный чертеж.

12. ГОСТ 15150. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. — Москва: Стандартинформ, 2010. — 71 с.

13. ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. — Москва : Энергоатомиздат, 1989. — 525 с.

14. Балансировка машин и приборов / под ред. В. А. Щепетильникова. — Москва : Машиностроение, 1979. — 294 с.

15. Подшипники качения. Справочник-каталог / под ред. В. Н. Нарышкина и Р. В. Коросташевского. — Москва : Машиностроение, 1984. — 280 с.

16. Анурьев В. И. Справочник конструкторамашиностроителя : в 3 т. Т. 1. — 8-е изд., перераб. и доп. / под ред. И. Н. Жестковой. — Москва : Машиностроение, 2001. — 920 с.

17. Анурьев В. И. Справочник конструкторамашиностроителя : в 3 т. Т. 2. — 8-е изд., перераб. и доп. / под ред. И. Н. Жестковой. — Москва : Машиностроение, 2001. — 912 с.

18. Анурьев В. И. Справочник конструкторамашиностроителя: в 3 т. Т. 3. — 8-е изд., перераб. и доп. / под ред. И. Н. Жестковой. — Москва : Машиностроение, 2001. — 864 с.

19. Каталог URB Rolling Bearnings, General Catalogue. — 560 с. — Режим доступу: www.urbgroup. com/wp-content/uploads/2013/11/urb-catalog.pdf.

20. ДБН В.2.6-198:2014. Сталеві конструкції. Норми проектування — Київ : Мінрегіонбуд України, 2014– 206 с. — 560 c.

21. Верификационный отчет. Конечно-элементная программная система АРМ Structure 3D v.15. Том 1. — Королев : Научно-технический центр «Автоматизированное Проектирование Машин». — 360 с.

22. Верификационный отчет. Конечно-элементная программная система АРМ Structure 3D v.15. Том 2. — Королев : Научно-технический центр «Автоматизированное Проектирование Машин». — 245 с.

Повна стаття(PDF)


Опубліковано
2020-12-16

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert