Дослідження радіаційного стану промислового майданчика об’єкта «Укриття»

В. В. Єгоров, Л. І. Павловський, Д. О. Хоменко

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України,
вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.21.3.6

Анотація

Досліджено територію промислового майданчика об’єкта «Укриття» після встановлення конструкцій нового безпечного конфайнмента (НБК) у проєктне положення над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС. Радіаційні дослідження промислового майданчика були проведені у 2020–2021 рр. Предмет досліджень: розподіл величин потужності дози (ПД) і характеристики кутового розподілу інтенсивності гамма-випромінювання на промисловому майданчику об’єкта «Укриття». Проведено порівняльний аналіз результатів досліджень розподілу ПД до будівництва (2004 р.), під час будівництва (2010 р.) і після введення НБК у дослідно-промислову експлуатацію. Результати досліджень можуть бути корисними для вибору місць будівництва нових об’єктів для поводження з радіоактивними відходами у процесі перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, а також у процесі експлуатації НБК.

Ключові слова: радіаційні дослідження, джерела іонізуючого випромінювання, величини потужності дози, кутовий розподіл гаммавипромінювання, новий безпечний конфайнмент, об’єкт «Укриття», Чорнобильська АЕС

Список використаної літератури

1. Закон України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 4. – С. 33.

2. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи. – Київ, 1997.

3. Комплексна оцінка сукупних впливів на навколишнє середовище радіаційно-небезпечних об’єктів чорнобильської зони відчуження : (Заключний звіт про
НДР) / ІПБ АЕС НАН України. – № ДР 0116U002123. – Чорнобиль, 2020.

4. План осуществления мероприятий на объекте «Укрытие», задача 1: Измерения надземных полей гамма-излучения. Фаза 2. Отчет по измерениям, SIP K 01 21 310
MR2 003 01, 03.06.2004 г.

5. Рабочий проект по стабилизационным мероприятиям «Итоговый отчет по радиационной безопасности», SIP K 03 01 000 RSR 003 03, 2003 г.

6. Реконструкция главного корпуса II очереди ЧАЭС (энергоблоки 3, 4) с усилением и герметизацией строительных конструкций, выполняющих функции ограждающего контура НБК. Рабочий проект. Отчет по оценке безопасности, SIP-K-00-22-L05__RSR-001-03, 2014 р.

7. A device for search of gamma-radiation intensive sources at the radiation accident conditions / V. G. Batiy, V. V. Yegorov, N. A. Kochnev [et al.] // Proceedings of American
Nuclear Society Topical Meeting on Decommissioning, Decontamination, & Reutilization (Denver, USA, August 7–11, 2005). – P. 228-232.

8. Пусковой комплекс-1 (ПК-1). Лицензионный пакет-6 (ЛП-6). Проект Защитное сооружение с технологическими системами жизнеобеспечения и необходимой
инфракструктурой. Т. 13. Проект организации строительства. Часть. 1. 2012.
9. Контрольні рівні радіаційної безпеки на Чорнобильській АЕС. 41П-С, 2017.
10. Перелік зонованих приміщень, будівель, споруд і території проммайданчика, 24ПН-С (НБК), 2020.

Повна стаття(PDF)


Опубліковано
2021-12-13

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert