Форми знаходження радіонуклідів у донних відкладеннях приміщення 012/7 об’єкта «Укриття»

О. О. Одінцов, Л. А. Паламар, Л. Б. Чикур

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України,
вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.21.3.7

Анотація

Представлено результати визначення форм знаходження урану і радіонуклідів у донних відкладеннях приміщення 012/7 об’єкта «Укриття». Донні відкладення утворилися після висихання радіоактивно забрудненої води у приміщеннях нового безпечного конфайнмента (НБК) об’єкта «Укриття» внаслідок встановлення «Арки» НБК у проектне положення. Методом послідовних екстракцій визначено кількість водорозчинних, обмінних, карбонатних, специфічно сорбованих і кислоторозчинних форм урану, продуктів поділу (90Sr, 137Cs, 154Eu) і трансуранових елементів (238Pu, 239+240Pu, 241Am і 244Cm) у донних відкладеннях приміщення 012/7 на позначці –0,65 м басейну-барботера. Вміст урану в донних відкладеннях приміщення 012/7 становить 1,02±0,26 г/кг. Відносний вміст ізотопів урану 234U — 0,0159, 235U — 1,09, 236U — 0,192 і 238U — 98,71%. У досліджених пробах донних відкладень приміщення 012/7 питома активність 90Sr становить 5,7 ∙ 106, 137Cs — 6,3 ∙ 106, 154Eu — 4,6 ∙ 103, 238Pu — 2,8 ∙ 103, 239+240Pu — 6,1 ∙ 103, 241Am — 3,9 ∙ 104 і 244Cm — 9,9 ∙ 102Бк/г. Сумарна кількість водорозчинних та обмінних форм 90Sr і 137Cs становить 46–65% від валового вмісту. Рухомі форми урану — 35–40%. Плутоній в основному знаходиться в кислоторозчинних формах (83%). Частка рухомих форм 154Eu, 241Am і 244Cm у донних відкладеннях становить 50–55%.

Ключові слова: цезій-137, стронцій-90, плутоній-238,239,240, америцій-241, форми знаходження, донні відкладення, новий безпечний конфайнмент, об’єкт «Укриття»

Список використаної літератури

1. Многолетний мониторинг неорганизованных скоплений жидких радиоактивных отходов объекта «Укрытие» / А. А. Хан, В. Е. Одинцов, В. А. Краснов, В. Н. Щербин // Проблеми безпеки атомних електростанцій i Чорнобиля. – 2016. – Вип. 27. – С. 43–57.

2. Одинцов А. А. Радиоактивно загрязненная вода в объекте «Укрытие» после установки «Арки» НБК в проектное положение / А. А. Одинцов, В. Е. Хан //
Проблеми безпеки атомних електростанцiй i Чорнобиля. – 2018. – Вип. 30. – С. – 67–77.

3. Odintsov О. О. Association of 90Sr, 137Cs, 239+240Pu, 241Am, and 244Cm with Soil Adsorbing Complex in Soil Typical of the Vicinity of the Chernobyl NPP / О. О. Odintsov, A. D. Sazhenyuk, V. A. Satsyuk // Radiochemistry. – 2004. – Vol. 46, No. 1. – P. 95–101.

4. Определение форм нахождения радионуклидов 137Cs, 90Sr, 239+240Pu и 241Am в почвах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС / В. А. Агеев, А. А. Одинцов,
А. Д. Саженюк, В. А. Сацюк // Агроекологічний журнал. – 2001. – № 2. – С. 68–74.

5. Процак В. П. Оцінка форм знаходження радионуклідів у донних відкладах водойми охолоджувача ЧАЕС / В. П. Процак, О. О. Одінцов // Ядерна фізика та енергетика. – 2014. – Т. 15, № 3. – С. 259–268.

6. Бондаренко Г. Н. Распределение форм нахождения 90Sr и 137Cs по вертикальным почвенным разрезам
зоны отчуждения ЧАЭС / Г. Н. Бондаренко, Л. В. Кононенко // Проблеми чорнобильської зони відчуження. – 1995. – Вип. 2. – С. 176–185.

7. Одинцов А. А. Изучение выщелачивания радионуклидов из лавообразных топливосодержащих материалов объекта «Укрытие» / А. А. Одинцов //
Проблеми безпеки атомних електростанцiй i Чорнобиля. – 2012. – Вип. 19. – С. 70–80.

8. Радиоактивные аэрозоли около скопления лавообразных топливосодержащих материалов в помещении 012/7 объекта «Укрытие» в 2017–2018 гг. / А. С. Лагуненко, В. Е. Хан, А. А. Одинцов [и др.] // Ядерна енергетика та довкілля. – 2019. – № 1 (13). – С. 83–90.

9. Павлоцкая Ф. И. Миграция радиоактивных продуктов глобальных выпадений в почвах / Ф. И. Павлоцкая. – Москва : Атомиздат, 1974. – 216 с.

10. Tessieer A. Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals / A. Tessieer, P. G. C. Campbell, M. Bisson // Anal. Chem. – 1979. – Vol. 51, No. 7. – P. 844–851.

11. Krouglov S. V. Chemical fractionation of 90Sr, 106Ru, 137Cs and 144Ce in Chernobyl-contaminated soils: an evolution in the course of time / S. V. Krouglov, A. D. Kurinov,
R. M. Alexakhin // J. Environ. Radioactiv. – 1998. – Vol. 38. – P. 59–76.

12. Ageyev V. A. Routine radiochemical method for the determination of 90Sr, 238Pu, 239+240Pu, 241Am and 244Cm in environmental samples / V. A. Ageyev, O. O. Odintsov,
A. D. Sajeniouk // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2005. – Vol. 264, No. 2. – P. 337–342.

13. Определение ядерно-физических характеристик топлива 4-го энергоблока ЧАЭС / А. А. Боровой, А. А. Довбенко, М. В. Смолянкина, А. А. Строганов // Отчет ИБРАЭ АН СССР. – Инв. № 52/11-20. – Москва, 1991.

14. Несмеянов А. Н. Радиохимия / А. Н. Несмеянов. – Москва : Химия. 1978. – 560 с.

15. Baeza A. Inf luence of the soil bioavailability of radionuclides on the transfer of uranium and thorium to mushrooms / A. Baeza, J. Guillen // Applied Radiation
and Isotopes. – 2006. – Vol. 64 – P. 1020–1026.

Повна стаття(PDF)


Опубліковано
2021-12-13

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert