Моделювання радіаційної обстановки під час «раннього» демонтажу будівельних конструкцій об’єкта «Укриття»

О. В. Балан1, Ф. В. Ланських2,
С. А. Паскевич1, С. С. Підберезний1

1 Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна
2 ДСП «Чорнобильська АЕС», Славутич, 07101, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.21.3.8

Анотація

Розроблено модель процесу «раннього» демонтажу будівельних конструкцій об’єкта «Укриття» у програмі ChNPP VRdose Planner. На основі експериментальних даних проведено математичне моделювання гамма-полів і побудовано просторові розподіли потужності дози гамма-випромінювання над покрівлею центрального залу об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС. Отримані розподіли проаналізовано з метою уточнення розташування найбільш інтенсивних джерел гамма-випромінювання, визначено характеристики й місця розташування джерел іонізуючого випромінювання, показано візуальне відображення зміни радіаційного поля над покрівлею об’єкта «Укриття».

Ключові слова: ChNPP VRdose Planner, гамма-випромінювання, потужність амбієнтного еквівалента дози, об’єкт «Укриття»езій-137, стронцій-90, плутоній-238,239,240, америцій-241, форми знаходження, донні відкладення, новий безпечний конфайнмент, об’єкт «Укриття»

Список використаної літератури

1. Батий В. Г. Объемное распределение полей гамма-излучения в зоне центрального зала 4-го энергоблока ЧАЭС / В. Г. Батий, С. С. Подберезный, А. И. Стоянов // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2014. – Вип. 23. – С. 66–73.

2. Компьютерное моделирование деятельности в радиационно-опасных зонах / А. А. Ключников, В. М. Рудько, В. Г. Батий [и др.] // Сб. науч. тр. Севастопол. нац. ин-та
ядерной энергии и промышленности. – 2004. – Вып. 12. – С. 310–315.

3. Перспективы применения компьютерного моделирования радиационно-опасных зон в целях оптимизации дозовых нагрузок персонала / М. Н. Коротенко, И. К. Кравченко, В. М. Рудько [и др.] // Сб. науч. тр. Севастопол. нац. ин-та ядерной энергии и промышленности. – 2005. – Вып. 15. – С. 113–120.

4. Результати використання HVRC VRdose Planner для оцінки доз опромінення персоналу при виконанні робіт у радіаційно-небезпечних умовах / М. В. Пашинов,
С. С. Підберезний, С. А. Паскевич [та ін.] // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2018. –
Вип. 31. – С. 127–134.

5. Компьютерное моделирование процесса извлечения топливосодержащих материалов с верхних отметок объекта «Укрытие» / В. Г. Батий, Д. Н. Романов, С. С. Подберезный [и др.] // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2014. – Вип. 23. – С. 74-81.

6. Принципові технологічні рішення із вилучення паливовмісних матеріалів з верхніх відміток об’єкта «Укриття» / О. В. Балан, В. Г. Батій, С. І. Глєбкін [та ін.] // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2015. – Вип. 25. – С. 83–93.

7. Szőke I. New Computational Model for Areal and Personal Monitoring in Nuclear Environments (HWR-1030) / I. Szőke, OECD Halden Reactor Project. – Institutt for energiteknikk (IFE), Norway, 2012.

8. Real-time 3D radiation risk assessment supporting simulation of work in nuclear environments / I. Szőke, M. N. Louka, T. R. Bryntesen [et al.] // J. Radiol. Prot. –
2014. – Vol. 34. – P. 389–416.

9. Створення та розвиток Центру візуалізації зняття з експлуатації блоків ЧАЕС. ДСП «ЧАЕС» : офіційний веб-сайт. Режим доступу: https://chnpp.gov.ua/ru/186-
proekty/zavershennye-proekty/4252-sozdanie-i-razvitietsentra-vizualizatsii-snyatiya-s-ekspluatatsii-blokov-chaes.

10. FCM atlas, classification, 2D models / Атлас, классификация, 2-D модели ТСМ. SIP-EBPD-R-0093 (Issue no. 1).

11. Батий В. Г. Энергетические характеристики гамма-излучения объекта «Укрытие» в зонах производства работ по стабилизации / В. Г. Батий, Л. И. Павловский, В. М. Рудько // Проблеми Чорнобиля. – 2004. – Вип. 1. – С. 58–64.

12. Отчет о состоянии безопасности объекта «Укрытие», т. 2, ред. 2. – ЧАЭС, 2006. – 443 с.

13. Проблемні питання в дослідженні радіаційної обстановки під час реалізації проектів на об’єкті «Укриття» та шляхи вирішення їх / В. В. Єгоров, Л. І. Павловський, О. І. Стоянов, Д. В. Федорченко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2017. – Вип. 29. – С. 85–90.

14. Динамика изменения радиационной обстановки вблизи объекта «Укрытие» после строительства нового конфайнмента / В. Г. Батий, Н. А. Кочнев, В. А. Кузьменко, В. М. Рудько // Проблеми Чорнобиля. – 2001. – Вип. 8. – С. 85–87.

Повна стаття(PDF)


Опубліковано
2021-12-13

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert