Результати верифікації радіонуклідного вектора для характеризації твердих радіоактивних відходів ЧАЕС, що спрямовуються на захоронення

О. В. Mихайлов

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України,
вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.22.2.5

Анотація

У роботі протестовано алгоритм оновлення (верифікації) коефіцієнтів радіонуклідного вектора (КРВ), встановленого у 2018 році і призначеного для характеризації експлуатаційних твердих радіоактивних відходів Чорнобильської АЕС (ТРВ ЧАЕС) за методологією Міжнародного агентства з атомної енергії. Для 90Sr, 94Nb, 241Am, 14С, 3Н та 235, 238U визначені нові значення КРВ з урахуванням введення в дію нового підходу до сортування ТРВ ЧАЕС на потоки. Для ізотопів урану 235, 238U виявлено високий ступінь кореляційного зв’язку між їхнім вмістом, який спостерігається в усіх матеріалах ТРВ незалежно від того, до горючих чи негорючих експлуатаційних відходів ЧАЕС вони належать. За результатами тестування із застосуванням t-статистики Стьюдента встановлено, що для ТРВ, що тимчасово зберігаються у східному та західному відсіках сховища ТРВ ЧАЕС, можуть бути застосовані однакові значення КРВ. Відходи слід розділяти лише на негорючі чи горючі матеріали.

Ключові слова: тверді радіоактивні відходи, Чорнобильська АЕС, радіонукліди, що важко вимірюються, реперні радіонукліди, питома активність, коефіцієнт кореляції, радіонуклідний вектор

Список використаної літератури

1. Результаты определения радионуклидного вектора для характеризации твердых радиоактивных отходов ГСП ЧАЭС / А. В. Михайлов, Н. И. Павлюченко, А. В. Мясников, А. К. Терзи // Проблеми Чорнобильської зони відчуження. — 2019. — Вип. 20. — С. 24–37.

2. Система управления производственными процессами. Методика установления радионуклидных векторов для характеризации партий твердых радиоактивных отходов. СТП 2.035–2018. — Славутич : ГСП ЧАЭС, 2018. — 24 с. (редакция 2020 года)

3. Критерії приймання радіоактивних відходів на захоронення в спеціально обладнаному приповерхневому сховищі твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ). Перший етап експлуатації СОПСТРВ. Приймання РАВ від ЗПРРВ та ЗПТРВ ДСП «ЧАЕС» для захоронення в два симетричних відсіки СОПСТРВ. Редакція 5. Затверджено т. в. о генерального директора Державної корпорації «УкрДО «Радон»» — директора ДСП «Техноцентр» А. Д. Новіковим. — Чорнобиль, 2009. — 38 с.

4. Determination and use of scaling factors for waste characterization in NPP. IAEA Nuclear Energy Series NWT-1.18. — Vienna : IAEA, 2009. — 142 р.

5. Determination of scaling factors to estimate the radionuclide inventory of wastes from the IEA-R1 research reactor / M. H. T. Taddei, J. F. Macacini, R. Vicente [et al.] // J Radioanal. Nucl. Chem. — 2015. — Vol. 303 (3). — Р. 2467–2481. — doi.org/10.1007/s10967-014-3789-3.

6. Михайлов А. В. Методология применения радионуклидных векторов для характеризации РАО АЭС / А. В. Михайлов, В. А. Краснов, В. Н. Безмылов // Ядерна енергетика та довкілля. — 2018. — Вып. 12 (2). — С. 51–58.

7. Kim T. H. Statistical methodologies for scaling factor implementation: Part 1. Overview of current scaling factor method for radioactive waste characterization / T. H. Kim, J. Park, J. Lee, J. Kim, J. Y. Kim, S. H. Lim // Journal of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. — 2020. — Vol. 18, No. 4. —P. 517–536. — doi.org/10.7733/jnfcwt.2020.18.4.517.

8. Kim A. M. Nuclide vector for decommissioning and release measurements in Germany / A. M. Kim, F. Lietzmann // Transactions of the Korean Nuclear Society Autumn Meeting (Goyang, Korea, October 24–25, 2019). — Available at: https://www.kns.org/files/pre_paper/42/19A-032-AndreaMaria.pdf.

9. Mykhailov O. V. Analysis of radionuclide contamination features in solid radwaste of “light” eastern compartment of solid waste repository of Chornobyl NPP / O. V. Mykhailov,
V. M. Bezmylov, A. K. Terzi // Nuclear Power and the Environment — 2020. — Vol. 16 (1). — P. 40–48.

10. Результаты исследований трудноизмеряемых радионуклидов в металле демонтируемого оборудования Чернобыльской АЭС и оценка коэффициентов масштабирования / А. В. Максименко, М. Д. Бондарьков, Б. Я. Осколков [и др.] // Ядерна енергетика та довкілля. —2019. — № 1 (13). — С. 67–75

11. Mykhailov O. V. Investigation of radionuclide contamination of materials stored in solid radwaste repository of Chornobyl NPP / O. V. Mykhailov, A. K. Terzi // Nuclear Power and the
Environment — 2021. — Vol. 22 (3). — P. 28–36.

12. Kim T. Determination and verification of the scaling factor for the radionuclide inventory of the radioactive waste from nuclear power plants / T. Kim, K. Kang, J. Ha //Journal of Nuclear Science and Technology. — 2008. — Vol. 45, Sup. 5. — P. 756–757. — doi.org/10.1080/ 00223131.2008.10875965.
13. Ross S. M. Introduction to probability and statistics for engineers and scientists. Third Edition / S. M. Ross. — USA : Elsevier Academic Press, 2004. — 641 p

Повна стаття (PDF)


Опубліковано
2022-12-21

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert