Порівняльна оцінка динаміки середньорічної швидкості осадження 90Sr та 137Cs за довготривалий період після Чорнобильської катастрофи для міст України, Києва та Чорнобиля

А. М. Новіков Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Лисогірська, 12, Київ, 03028, Україна DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.22.1.6 Анотація Достовірна оцінка поширення радіоактивного аерозолю є актуальним та пріоритетним завданням екологічної безпеки. Важливим параметром, що використовується для розрахунку транспортування радіоактивних опадів, є швидкість осадження радіоактивного аерозолю. Коливання швидкості осадження, що за експериментальними даними знаходяться в межах декількох порядків … Read more

Трирівнева модель оцінки потенційних сценаріїв перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему на основі глобального факторально- індикаторного критерію

В. В. Деренговський, І. С. Скітер Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Кірова 36а, Чорнобиль, 07270, Україна DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.22.1.5 Анотація У роботі викладено дослідження, пов’язані з аналізом сценаріїв перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Визначено параметри оцінки сценаріїв та вимоги до їхнього представлення. Розроблено алгоритм побудови моделі оцінки сценаріїв на основі факторально- індикаторних наборів. Запропоновано … Read more

Інформаційно- вимірювальний канал із двокамерним блоком детектування параметрів нейтронного потоку

О. А. Кучмагра, Г. І. Одинокін Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Кірова 36а, Чорнобиль, 07270, Україна DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.22.1.4 Анотація У статті представлено опис інформаційно- вимірювального каналу параметрів нейтронних потоків із двокамерним блоком детектування, який розроблено з застосуванням сучасної електроніки. Як детектори нейтронів використовуються камери поділу. Інформаційно- вимірювальний канал на основі такого блока детектування дозволяє фіксувати … Read more

Основні вимоги до сучасних систем діагностики потужних турбогенераторів

Д. І. Хвалін Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Лисогірська, 12, Київ, 03028, Україна DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.22.1.3 Анотація Проведено системний аналіз надійності турбогенераторів енергоблоків атомних електростанцій та визначено основні елементи й вузли, які найчастіше ушкоджуються. З’ясовано, що майже половина ушкоджень припадає на статор і ротор, третина з яких — на осердя статора та дефекти стержнів обмотки. Розглянуто сучасні … Read more

Дослідження спектральних образів нейтронного шуму реакторів типу ВВЕР у нерегламентних теплогідравлічних режимах активних зон

І. Г. Шараєвський, Т. С. Власенко, Л. Б. Зімін, А. В. Носовський, Н. М. Фіалко, Г. І. Шараєвський Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Лисогірська, 12, Київ, 03028, Україна DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.22.1.2 Анотація Узагальнено відомості про особливості проявів потенційно небезпечних теплогідравлічних аномалій, що непрогнозовано виникають у процесі експлуатації активних зон реакторів типу ВВЕР. Значну увагу … Read more

Щодо будівництва нових ядерних енергоблоків в Україні

В. І. Борисенко, А. В. Носовський Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Лисогірська, 12, Київ, 03028, Україна DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.22.1.1 Анотація Ядерна енергетика є важливим фактором забезпечення енергетичної незалежності України. Однак станом на 2022 р. 80 % усього парку енергоблоків АЕС України (12 з 15) вже експлуатуються більше 30 років. У світі цей показник становить 68 %. … Read more

Ядерна енергетика та довкілля, Випуск 23

ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН УкраїниГО «Українське ядерне товариство» Випуск 23 ISSN  2311-8253 Published :  2022-06-30 DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.22.1 Щодо будівництва нових ядерних енергоблоків в УкраїніВ. І. Борисенко, А. В. Носовський Дослідження спектральних образів нейтронного шуму реакторів типу ВВЕР у нерегламентних теплогідравлічних режимах активних зон І. Г. Шараєвський, Т. … Read more

Управління геопросторовими даними для вирішення завдань радіогідроекологічного моніторингу на території проммайданчика Чорнобильської АЕС

Н. В. Сосонна Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.21.3.10 Анотація Під час проведення робіт з радіогідроекологічного моніторингу з 1996 р. накопичена велика кількість даних, яка зберігається як на електронних, так і паперових носіях. Постала необхідність в упорядкуванні даних в єдиній системі для обробки та аналізу, будування електронних карт, … Read more

Моніторинг радіоактивних аерозолів у приземному шарі повітря поблизу об’єкта “Укритття” в період 1998–2019 рр.

O. К. Калиновський, В. O. Краснов, О. В. Філіппов 1 Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.21.3.9 Анотація У статті наведено результати багаторічного моніторингу радіоактивних аерозолів (РА) у приземному шарі повітря (1998–2019 рр.) в умовах проведення робіт поблизу об’єкта “Укриття” (локальна зона) під час виконання проектів зі створенні нового … Read more

Моделювання радіаційної обстановки під час «раннього» демонтажу будівельних конструкцій об’єкта «Укриття»

О. В. Балан1, Ф. В. Ланських2, С. А. Паскевич1, С. С. Підберезний1 1 Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна 2 ДСП «Чорнобильська АЕС», Славутич, 07101, Україна DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.21.3.8 Анотація Розроблено модель процесу «раннього» демонтажу будівельних конструкцій об’єкта «Укриття» у програмі ChNPP VRdose Planner. На основі експериментальних даних проведено математичне моделювання … Read more

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert