Управління геопросторовими даними для вирішення завдань радіогідроекологічного моніторингу на території проммайданчика Чорнобильської АЕС

Н. В. Сосонна Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.21.3.10 Анотація Під час проведення робіт з радіогідроекологічного моніторингу з 1996 р. накопичена велика кількість даних, яка зберігається як на електронних, так і паперових носіях. Постала необхідність в упорядкуванні даних в єдиній системі для обробки та аналізу, будування електронних карт, … Read more

Моніторинг радіоактивних аерозолів у приземному шарі повітря поблизу об’єкта “Укритття” в період 1998–2019 рр.

O. К. Калиновський, В. O. Краснов, О. В. Філіппов 1 Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.21.3.9 Анотація У статті наведено результати багаторічного моніторингу радіоактивних аерозолів (РА) у приземному шарі повітря (1998–2019 рр.) в умовах проведення робіт поблизу об’єкта “Укриття” (локальна зона) під час виконання проектів зі створенні нового … Read more

Моделювання радіаційної обстановки під час «раннього» демонтажу будівельних конструкцій об’єкта «Укриття»

О. В. Балан1, Ф. В. Ланських2, С. А. Паскевич1, С. С. Підберезний1 1 Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна 2 ДСП «Чорнобильська АЕС», Славутич, 07101, Україна DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.21.3.8 Анотація Розроблено модель процесу «раннього» демонтажу будівельних конструкцій об’єкта «Укриття» у програмі ChNPP VRdose Planner. На основі експериментальних даних проведено математичне моделювання … Read more

Форми знаходження радіонуклідів у донних відкладеннях приміщення 012/7 об’єкта «Укриття»

О. О. Одінцов, Л. А. Паламар, Л. Б. Чикур Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.21.3.7 Анотація Представлено результати визначення форм знаходження урану і радіонуклідів у донних відкладеннях приміщення 012/7 об’єкта «Укриття». Донні відкладення утворилися після висихання радіоактивно забрудненої води у приміщеннях нового безпечного конфайнмента (НБК) об’єкта «Укриття» внаслідок … Read more

Дослідження радіаційного стану промислового майданчика об’єкта «Укриття»

В. В. Єгоров, Л. І. Павловський, Д. О. Хоменко Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.21.3.6 Анотація Досліджено територію промислового майданчика об’єкта «Укриття» після встановлення конструкцій нового безпечного конфайнмента (НБК) у проєктне положення над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС. Радіаційні дослідження промислового майданчика були проведені у 2020–2021 рр. Предмет … Read more

Моделювання та візуалізація радіаційного стану на майданчику зберігання контейнерів ЦСВЯП за допомогою програмного комплексу ChNPP VRDose Planner

В. В. Деренговський, Є. А. Меньшенін Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.21.3.5 Анотація Представлено результати тривимірного моделювання умов роботи персоналу в радіаційно небезпечних умовах Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів типу ВВЕР вітчизняних АЕС, виконаного за допомогою програмного комплексу ChNPP VRDose Planner. Оцінено дозові навантаження на персонал … Read more

Дослідження радіонуклідного забруднення матеріалів, що зберігаються у сховищі твердих радіоактивних відходів Чорнобильської АЕС

О. В. Mихайлов1, A. K. Teрзі2 1 Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Кірова, 36а, Чорнобиль, 07270, Україна 2 ДСП “Чорнобильська АЕС”, Славутич, Київська обл., 07101, Україна DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.21.3.4 Анотація У 2016 р. були розпочаті підготовчі роботи для проведення характеризації твердих радіоактивних відходів (ТРВ), що тимчасово зберігалися у сховищі ТРВ ДСП “Чорнобильська АЕС”. За результатами … Read more

Оптимізація часу і статистичної похибки розрахунку біологічного захисту контейнерів зберігання відпрацьованого ядерного палива

М. І. Голюк, О. М. Хотяїнцева, В. М. Хотяїнцев, А. В. Носовський, В. І. Гулік Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Лисогірська, 12, Київ, 03028, Україна DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.21.3.3 Анотація Захист від радіаційного випромінювання є важливим завданням під час експлуатації атомних електростанцій та джерел радіоактивного випромінювання, до яких належать і сховища відпрацьованого ядерного палива. Метод Монте-Карло … Read more

Оптимізація періодичності випробувань активних систем безпеки в понадпроектні строки експлуатації АЕС

В. І. Скалозубов, В. Ю. Кочнєва, Алалі Мохаммад, Альгербі Рабіа К. Алі Національний університет «Одеська політехніка», просп. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.21.3.2 Анотація Необхідність оптимізації частоти випробувань тепломеханічного обладнання активних систем безпеки ядерних енергоустановок визначається тим, що, з одного боку, збільшення частоти випробувань зменшує ймовірність виникнення «прихованих» критичних для надійності та працездатності дефектів у … Read more

Перспективні напрями підвищення експлуатаційної надійності та забезпечення оперативного управління ресурсом головного обладнання АЕС

І. Г. Шараєвський, Т. С. Власенко, Л. Б. Зімін, А. В. Носовський, Н. М. Фіалко, Г. І. Шараєвський вул. Лисогірська, 12, Київ, 03028, Україна DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.21.3.1 Анотація На основі узагальнення тенденцій розвитку водоохолоджуваних енергетичних ядерних реакторів, аналізу стану відповідних досліджень та власного досвіду сформульовано науково-практичні напрями та конкретизовано першочергові науково-технічні проблеми, пов’язані із забезпеченням надійності та … Read more

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert