Конфіденційність

Редакція, редакційна колегія та рецензенти журналу «Ядерна енергетика та довкілля» діють відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших українських та міжнародних нормативно-правових документів у сфері у сфері захисту персональних даних, зокрема: не розголошують будь-яку інформацію про поданий  рукопис (авторів, тему, текст, статус у процесі розгляду тощо) будь-кому, крім самих авторів, (потенційних) рецензентів … Read more

Авторські права та ліцензування

Автори зберігають авторське право, а також надають право публікувати матеріали власних експериментальних і теоретичних досліджень, що не були опубліковані й не перебувають на стадії розгляду для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, що дозволяє вільно використовувати матеріали статей для власних цілей за умов посилання на … Read more

Вимоги до оформлення наукових статей

Загальні правила 1. Редакція збірника «Ядерна енергетика та довкілля» приймає раніше неопубліковані авторські статті, що відповідають профілю видання та мають наукове та практичне значення. Тексти статей та всі матеріали до них повинні бути ретельно відредаговані та перевірені. 2. Статті, які є результатами робіт, проведених у сторонніх організаціях, повинні мати супровідний документ від цих організацій. Разом … Read more

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert