Редакційна колегія

Головний редактор

Носовський А. В., акад. НАН України, д-р техн. наук, проф., директор Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
Тел./факс: +38(044)525-05-86
E-mail: anosov@ispnpp.kiev.ua


Заступник головного редактора

Паскевич С. А., канд. біол. наук, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

Масько О. М., канд. хім. наук, заступник директора з наукової роботи ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування»


Члени редколегії

Бондарьков М. Д., д-р техн. наук, директор ДНДУ «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології»

Борисенко В. І., д-р техн. наук, завідувач відділення Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

Васильченко В. М., канд. техн. наук, директор ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування»

Габєлков С. В., д-р фіз.-мат. наук завідувач відділу Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

Дубковський В. О., д-р техн. наук, проф. Одеського національного політехнічного університету

Кравченко В. П., д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри Одеського національного політехнічного університету

Інюшев В. В., канд. техн. наук, перший заступник директора ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування»

Корольов О. В., д-р техн. наук, проф. Одеського національного політехнічного університету

Куц В. М., канд. фіз.-мат. наук, пров. наук. сп. ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування»

Прістер Б. С., акад. УААН, д-р біол. наук, проф., гол. наук. сп. Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

Протасов О. О., д-р біол. наук, проф., пров. наук. сп. Інституту гідробіології НАН України

Пшинко Г. М., д-р хім. наук, завідувач відділу Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України

Рязанов В. В., д-р фіз.-мат. наук, пров. наук. сп. Інституту ядерних досліджень НАН України

Талерко М. М., д-р техн. наук, ст. наук. сп., завідувач відділу Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

Шараєвський І. Г., д-р техн. наук, завідувач сектору Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

Hyatt N., PhD, BSc, професор Університету Шеффілда, Велика Британія 

Pretzsch G., Dr., керівник відділу Global Research for Safety (GRS), Німеччина

Schillebeeckx P., Dr., керівник проекту Об’єднаного центру досліджень Європейської комісії, (JRC), Бельгія

Washiya Т., Dr., керівник відділення Японського агентства з ядерної енергії (JAEA), Японія


Відповідальні секретарі

Куцина І. В., завідувач редакційного сектору, Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
Тел.: (044) 525-24-72
E-mail: i.kutsyna@ispnpp.kiev.ua

Новосьолов Г. М., канд. фіз.-мат. наук, начальник відділу ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування»
E-mail: g.novosolov@gmail.com

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert