ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» 
Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
ГО «Українське ядерне товариство»

Випуск 17

ISSN  2311-8253

Published :  2020-05-16

DOIdoi.org/10.31717/2311-8253.20.2Світові тенденції розвитку конструкцій водо-охолоджуваних реакторів із надкритичним тиском
Шараєвський І. Г., Фіалко Н. М., Зімін Л. Б., Носовський А. В., Власенко Т. С., Шараєвський Г. І.

Порівняльний аналіз методичних підходів до розрахункового визначення зусиль, що діють на опорні елементи реактора ВВЕР-1000
Посох В. О., Інюшев В. В., Колядюк А. С., Кошмак А. С., Дубковський В. О.

Сравнительный анализ герметичности двух типов энергетической арматуры
Королев А. В., Павлышин П. Я., Таякин В. C.

Аналіз проектних розрахунків на міцність теплообмінника аварійного розхолоджування на відповідність до вимог чинних нормативних документів в атомній енергетиці
Пирогов Т. В., Інюшев В. В., Куров В. О., Колядюк А. С.

Оцінка кількості палива та активності в модулі А-1 ПЗРВ «Підлісний»
Павловський Л. І., Рудько В. М., Федорченко Д. В., Антропов В. М., Третяк О. Г.

Методи тестування радіаційної стійкості компонентів робототехнічних комплексів
Литвин Ю. О., Садовніков А. С., Самодєлок Р. В., Проскурін О. С.

Радиоактивные аэрозоли около скопления лавообразных топливосодержащих материалов в помещении 210/7 объекта «Укрытие» Чернобыльской АЭС в 2017-2018 гг
Лагуненко А. С., Хан В. Е., Одинцов А. А., Калиновский А. К., Кравчук Т. А., Ковальчук В. П., Сабенин П. В., Кашпур В. А., Свирид А. А., Юрчук С. В.

Ретроспективний аналіз середньорічних значень швидкості осадження 137Св після Чорнобильської аварії
Новіков А. М.

ГИС-подход к решению задачи прогнозирования развития природных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения на основе модели Ротермела
Кузьменко Ю. И., Лев Т. Д., Тищенко О. Г., Пискун В. Н., Гавловская Л. В.

Methods for analyzing the hydrogeological characteristics of the aquifers in the vicinity of nuclear power plants using indicators
Kovalenko I. O., Sosonna N. V., Panasiuk M. I., Saravana Kumar U.

Аналіз сучасного радіоекологічного стану в зоні впливу дослідницького ядерного реактора ВВР-М Інституту ядерних досліджень НАН України
Гайдар О. В., Павленко І. О., Святун О. В., Сваричевська О. В., Малюк І. А., Телецька С. В.

© ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування»
© Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
© ГО «Українське ядерне товариство»

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert