До питання про основні напрямки повітряної міграції 137Cs у зоні відчуження

В. К. Шинкаренко, М. М. Талерко

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Лисогірська, 12, Київ, 03028, Україна

DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.22.3.6

Анотація

Проведено ретроспективні дослідження внеску викидів з об’єкта «Укриття» у формування радіоаерозольної обстановки в зоні відчуження до спорудження нового безпечного конфайнмента. Запропоновано алгоритм оцінки середньої об’ємної активності 137Cs у повітрі залежно від напрямків вітру на основі даних про активність повітряних фільтрів, експонованих у системі АСКРC. Установлено, що переважні внески в надходження радіоактивних аерозолів у кожному з шести вибраних населених пунктів у 1992–1995 рр. давали вітри північної групи. Виявлено, що достовірне перенесення високих активностей далеко не завжди збігалося з напрямком вітру з боку Чорнобильської АЕС. За відсутності достовірних кореляцій між швидкостями вітру та значеннями об’ємної активності 137Cs у повітрі та за наявності розвиненої рослинності під час періодів максимальної активності зроблено висновок про незначний внесок процесів вітрової ресуспензії у формування радіоаерозольної обстановки на території зони відчуження. Висловлено припущення, що найбільш вагомий внесок у радіоактивне забруднення повітря цієї зони дають лісові пожежі.

Ключові слова: об’єкт «Укриття», об’ємна активність 137Cs у повітрі, лісові пожежі

Список використаної літератури

1. Израэль Ю. А. Радиоактивное загрязнение природных сред в результате аварии на Чернобыльской атомной станции / Ю. А. Израэль. — Москва : Изд-во «Комтехпринт», 2006. — 28 с.
2. Гаргер Е. К. Вторичный подъем радиоактивного аэрозоля в приземном слое атмосферы: монография / Е. К. Гаргер. — Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2008. — 192 с.
3. Огородников Б. И. Радиоактивные аэрозоли объекта «Укрытие» (обзор). Ч. 2.2. Концентрации радиоактивных аэрозолей на промплощадке объекта «Укрытие» / Б. И. Огородников, Н. И. Павлюченко, Э. М. Пазухин. — Чернобыль, 2004. — 44 с. — (Препр. / НАН Украины. МНТЦ «Укрытие»; 04–1).
4. Радиационные последствия пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС / В. И. Богорад, Т. В. Литвинская, И. А. Шевченко [и др.] // Ядерна та радіаційна безпека. — 2016. — № 1 (69). — С. 64.
5. Hao W. M., Vegetation fires, smoke emissions, and dispersion of radionuclides in the Chernobyl exclusion zone / W. M. Hao, O. O. Bondarenko, S. Zibtsev, D. Hutton // Developments in
Environ. Sci. — 2009. — Vol. 8. — pp. 265–275.
6. Zibtsev S. V. Fires in nuclear forests: silent threats to the environment and human security / S. V. Zibtsev, J. G. Goldammer, S. Robinson, O. A. Borsuk // Unasylva. — 2015. — Vol. 66. — pp. 40–51.
7. Kashparov V. A. Forest fires in the territory contaminated as a result of the Chernobyl accident: radioactive aerosol resuspension and exposure of fire-fighters / V. A. Kashparov, S. M. Lundin, A. M. Kadygrib [et al.] // J. Environm.Radioactivity. — 2000. — Vol. 51. — pp. 281–298.
8. Kulan, A. Seasonal 7 Be and 137Cs activities in surface air before and after the Chernobyl event / A. Kulan // J. Environm. Radioactivity. — 2006. — vol. 90. — pp. 140–150.
9. Mardia K. V. Directional Statistics / K. V. Mardia, P. E. Jupp. — Chichester : Wiley, 2000. — 441 p.
10. Радіоактивні аерозолі в ближній зоні Чорнобильської атомної електростанції в 2018 році / В. К. Шинкаренко, М. М. Талерко, В. О. Кашпур [та ін.] // Ядерна енергетика та довкілля. — 2020. — № 1 (16). — С. 57–67.
11. Оценка аэрозольной радиационной обстановки на промплощадке ЧАЭС во время проведения работ по строительству НБК / В. К. Шинкаренко, В. А. Кашпур, Г. Г. Скоряк, А. К. Калиновский // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2016. — Вип. 27. — С. 58–66.
12. Новий безпечний конфайнмент і радіоактивні аерозолі в ближній зоні Чорнобильської атомної електростанції / В. К. Шинкаренко, В. О. Кашпур, Г. Г. Скоряк, О. А. Свирид // Ядерна енергетика та довкілля. — 2019. — № 1 (13). — С. 76–82.

Повна стаття (PDF)


Опубліковано
2023-04-25

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.

Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert