Конфіденційність

Редакція, редакційна колегія та рецензенти журналу «Ядерна енергетика та довкілля» діють відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших українських та міжнародних нормативно-правових документів у сфері у сфері захисту персональних даних, зокрема:

  • не розголошують будь-яку інформацію про поданий  рукопис (авторів, тему, текст, статус у процесі розгляду тощо) будь-кому, крім самих авторів, (потенційних) рецензентів та інших учасників редакційно-видавничого процесу за необхідності;
  • не зберігають копії відхилених рукописів;
  • будь-які рукописи та додаткові матеріали, отримані для розгляду, розглядаються як конфіденційні документи; їх не можна демонструвати та обговорювати з третіми сторонами, крім окремих випадків, дозволених редакцією або редакційною колегією;
  • коментарі рецензентів не можуть бути опубліковані або оприлюднені іншим чином без дозволу рецензента й автора.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert